Der kan være penge på vej!

Forårets snarlige komme er også årstiden for udlodning af udbytter fra Nordea Invest og andre investeringsforeninger.

Har du investeret i investeringsforeninger, bør du overveje, hvordan udbytte skal bruges?

Du kan opleve, at din formues fordeling på fx aktier og obligationer ændrer sig i forbindelse med udlodningen, fordi kursen på de udbyttebetalende afdelinger falder, svarende til udbyttets størrelse. Dermed kan værdien af dine aktier komme til at udgøre en for høj eller for lav andel af formuen, set i forhold til dine ønsker med formuen og vores overordnede anbefalinger til investering.

Det vil sige, at både risiko og det forventede afkast ikke nødvendigvis matcher din oprindelige risikoprofil. Med andre ord: Du bør derfor overveje, hvordan du vil bruge udbyttet, og om din risikoprofil eventuelt har rykket sig som følge af udlodning af udbytter. Du kan se de forventede udbytter fra Nordea Invest på nordeainvest.dk.

Sådan kan du geninvestere

 • Automatisk geninvestering:
  Du kan undgå at skulle genplacere udbytte i fremtiden ved at tilmelde enkelte eller alle dine beviser i Nordea Invest til automatisk geninvestering. Du indgår en "Aftale om udbyttebeviser" med banken, som kurtagefrit geninvesterer udbyttet.
  Læs mere om automatisk geninvestering.
 • Kontakt din rådgiver:
  Du er også meget velkommen til at kontakte din rådgiver i Nordea og aftale, hvordan dit udbytte skal geninvesteres i aktier og obligationer. Rådgiveren er klar med anbefalinger baseret på den aktuelle markedssituation og bankens forventninger til afkast og risiko.
 • Du investerer selv via Online Investering
  Du kan også selv geninvestere dit udbytte med Nordea Online Investering.

13. marts 2012