Aldersopsparing og konvertering af kapitalpension

Hvis du har en kapitalpension i Nordea, bør du kontakte din rådgiver for at finde ud af, hvad der nu skal ske med din opsparing. Du kan få hjælp i Telefonbanken på 70 33 82 81. Telefonbanken er åben døgnet rundt.

Kapitalpensionen nu og fremover
Der er ikke længere fradragsret for indbetalinger på en kapitalpension. Derfor vil en kapitalpension i Nordea som udgangspunkt være en hvilende ordning, som henstår, til du vælger at få den udbetalt. Beholder du din kapitalpension på de nuværende vilkår, betaler du som udgangspunkt en afgift på 40 pct. af pensionsværdien, når du får den udbetalt ved pensionsalderen. Dog opnår du i 2015 en afgiftsrabat på 2,7 procentpoint, idet du kan nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift til staten på din kapitalpension ved ordinær udbetaling.

Indbetaler du i dag på en kapitalpension, og ønsker du at fortsætte med at spare op på en anden pensionsordning, har du flere muligheder:

  • Lægger du vægt på at få skattefradrag for dine pensionsindbetalinger, er det en mulighed at indbetale på en ratepension eller en livrente
  • Vil du gerne spare op på en pensionsordning, som udbetales som en sum, har du mulighed for at indbetale til en aldersopsparing

Mere om aldersopsparing
Indbetalingerne på en aldersopsparing kan ikke trækkes fra i din skattepligtige indkomst. Til gengæld er udbetalingen ved pensionsalderen skatte- og afgiftsfri. Afkastet af aldersopsparingen beskattes med en pensionsafkastskat til staten på p.t. 15,3 pct., hvilket er lavere end beskatningen af afkastet på frie midler.

Øvrige fakta om aldersopsparingen:

  • Den udbetales altid som engangsbeløb – enten på en gang eller over flere gange (deludbetaling)
  • Der kan i 2015 højst indbetales et beløb på 28.600 kr. (grundbeløbet reguleres årligt)
  • Aldersopsparingen er fritaget for kreditorforfølgning, så længe den ikke er blevet udbetalt
  • Opsparingen kan placeres på en kontantkonto med fast eller variabel rente, eller du kan vælge at placere din opsparing i værdipapirer

Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing
Du har mulighed for at konvertere din kapitalpension til en aldersopsparing. Hvis du konverterer din kapitalpension, betaler du afgift af kapitalpensionen allerede ved konverteringen, og derfor skal du ikke betale skat eller afgift, når du senere får aldersopsparingen udbetalt ved pensionsalderen.

Hvis du konverterer din kapitalpension til en aldersopsparing inden udgangen af 2015, vil du opnå en afgiftsrabat på 2,7 procentpoint, idet du kan nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift til staten på din kapitalpension. Konverterer du efter 2015, skal du betale 40 pct. i afgift.

Har du en kapitalpension, bør du derfor tage stilling til, om du vil konvertere den til en aldersopsparing og derved opnå en afgiftsrabat.

Hvis du vælger at konvertere din kapitalpension til en alderspension, vil der være nogle omkostninger forbundet med konverteringen. Har du din ordning i Nordea Bank, koster det 400 kr. pr. kunde for selve konverteringen.

Nedenfor ser du et regneeksempel, der viser den forventede størrelse på din opsparing om 10 år, hvis du enten vælger at beholde din kapitalpension, eller hvis du vælger at konvertere din opsparing inden udgangen af 2015. 

Kapitalpension i dag Kapitalpension som konverteres
inden udgangen af  2015
Nuværende værdi 500.000 kr. 500.000 kr.
Afgift indtil udgangen af 2015 - 37,3 pct - 186.500 kr.
Værdi efter afgift 500.000 kr. 313.500 kr.
+ Afkast, 4 pct. pa., efter omk. og PAL over 10 år 240.122 kr. 150.556 kr.
Værdi ved pension 740.122 kr. 464.056 kr.
Afgift ved pension, 40 pct. 296.049 kr. -
Til udbetaling ved pension 444.073 kr. 464.056 kr.

Øvrige forudsætninger: Beregningerne er baseret på et afkast på 4 pct. p.a. efter omkostninger og pensionsafkastskat (PAL). Regneeksemplet er baseret på fiktive tal og forudsætninger og er alene tænkt som et bidrag til dine videre overvejelser.

Kontakt Nordea
Hvis du har du en kapitalpension i Nordea, bør du kontakte din rådgiver for at finde ud af, hvad der skal ske med din opsparing. Du kan få hjælp i Telefonbanken på 70 33 82 81. Telefonbanken er åben døgnet rundt. 

ShadowShadowShadow

Rådgivning om pension

Kapitalpension
Hvad har du gjort med din kapitalpension? Det kan komme til at koste dyrt ikke længere at indbetale til kapitalpension.

Aldersopsparing og konvertering af kapitalpension Der er ikke længere fradragsret for indbetalinger på en kapitalpension. Læs mere om dine muligheder.