Omregningskurs ved brug af Business MasterCard i udlandet

Ved brug af kortet i udlandet sker omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) til den referencekurs#, der fremgår af mastercard.com/global* for den enkelte valuta med et tillæg, der afhænger af købslandet.

Tillægget kan ændres uden varsling, men er som følger:

  • Europæiske valutaer offentliggjort på mastercard.com/global* : Valutakursen på bankdagen før transaktionen behandles, plus et kurstillæg for MasterCard på op til 0,17 % samt et Nordea-tillæg på 1,75 %.
  • Andre Valutaer offentliggjort på mastercard.com/global*: Valutakursen på bankdagen før transaktionen behandles, plus et kurstillæg for MasterCard på op til 0,49 % samt et Nordea-tillæg på 1,75 %. Undtagelser kan forekomme.
  • Øvrige valutaer omregnes fra den lokale valuta til US dollar (USD). Herefter omregnes der til danske kroner (DKK) som beskrevet ovenfor i punktet Andre valutaer. Undtagelser kan forekomme.

# Referencekursen kan ændres uden varsel, Jf. pkt 5,1 i kortholdereglerne
* MasterCard-kursen findes på mastercard.com/global, Currency Converter Tool.

Prisliste gældende fra 1 juli 2014 (pdf, 96 KB)

Kortholderregler (pdf, 97 KB)