Renteloft

Renteloft er et realkreditlån med variabel rente, hvor der er loft over, hvad renten kan stige til. Renten er sikret med et loft over renten i op til 10 år. Renten er typisk højere end på F1/S1-lån men lavere end et obligationslån.

Om Renteloft Fakta Om Renteloft

Med Renteloft udnytter du det lave renteniveau, lige så længe renten er lav. Renten justeres 2 gange årligt. Det betyder, at du hurtigt får glæde af et evt. rentefald. Naturligvis betyder det også, at du hurtigere mærker, hvis renten stiger. Kan du leve med det, så giver Renteloft jer besparelser her og nu.

Hvis markedsrenten stiger, stiger din rente aldrig over loftet. Ideen med Renteloft er, at du som låntager er garanteret et renteloft. Du betaler derfor variabel rente, indtil renten rammer loftet.

Lån med afdragsfrihed

I Nordea er det muligt at optage realkreditlån i en erhvervsejendom med afdragsfrihed i op til 10 år. I den afdragsfrie periode betaler man kun rente og bidrag på lånet. Det er ikke alle ejendomstyper der tilbydes afdragsfrihed. Der vil i forbindelse med ansøgning om afdragsfrihed blive lagt stor vægt på ejendommens beliggenhed, nedslidning af ejendommen og ejendommens mulighed for alternativ anvendelse.

Fakta

Fordele

  • Loft over hvor meget renten kan stige i sammenlignet med et rentetilpasningslån
  • Renten/ydelsen er normal lavere end lån med fast rente
  • Værdien af gælden kan falde ved en stigning i renten
  • Ingen omkostninger ved rentefald. Ydelsen falder "automatisk" ved rentefastsættelsen
  • Normalt større afdrag 1. år end tilsvarende lån med fast rente

Ulemper

  • Renten/ydelsen kendes kun i 1/2 år af gangen 1. april og 1. oktober
  • Renten/ydelsen vil normalt være højere end rentetilpasningslån
  • Værdien af gælden falder mindre ved rentestigning end tilsvarende lån med fast rente
  • Max. indfrielseskurs er 105