Anbefalinger for Finansrådets medlemmer

Nordea Bank AB (publ) overholder de svenske regler for god selskabsledelse. Oplysninger om corporate governance incl. Corporate Social Responsibility (CSR) i Nordea-koncernen findes på www.nordea.comÅbner i nyt vindue.

Finansrådet henstiller, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse efter ”følg eller forklar” princippet. Anbefalingerne er rettet til danske selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Da Nordea Bank Danmark A/S er et helejet datterselskab af Nordea Bank AB (publ), og i øvrigt ikke har udstedt børsnoterede værdipapirer, er de danske anbefalinger for god selskabsledelse ikke rettet til Nordea Bank Danmark. Nordea Bank Danmark efterlever dog i al væsentlighed de anbefalinger, som er relevante i forhold til en bank, som kun har én aktionær, og som dermed indgår som datterselskab i en større koncern. 

Det skal bemærkes, at der er områder, hvor lovreglerne for finansielle virksomheder i væsentlig grad regulerer samme forhold. De anbefalinger, som Nordea Bank Danmark ikke efterlever, fremgår af Anbefalinger for god selskabsledelse (pdf, 45 KB)Åbner i nyt vindue.

Finansrådet har desuden udarbejdet yderligere 12 anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige forhold i pengeinstitutterne. Nordea Bank Danmark følger disse anbefalinger der, sammen med Nordeas kommentarer, fremgår af Finansrådets ledelseskodeks (pdf, 12 KB)Åbner i nyt vindue.