Ny juridisk struktur

I Nordea arbejder vi på at ændre vores juridiske struktur. Vi forventer, at Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc, og Nordea Bank Norge ASA fra 2. januar 2017 bliver filialer af Nordea Bank AB (publ), der er hjemmehørende i Sverige.

Ændringen i den juridiske struktur gør det muligt for os at arbejde som Ét Nordea. Samtidig giver det banken en mere effektiv og enkel struktur og nedbringer den administrative kompleksitet.

Vi er fortsat fuldt engageret i at drive bank i Danmark. Du kan fortsat gennemføre dine bankforretninger, som du plejer.

Til dig som kunde

Vi sender information om ændringen i vores juridiske struktur til alle vores kunder, fordi ændringen vil få betydning i forhold til dækningen under indskyder- og investorgarantiordningen.
Efter ændringen i den juridiske struktur vil du som kunde primært være dækket af de svenske indskyder- og investorgarantiordninger, der administreres af Riksgälden.

Vi ændrer vilkår og regler

Som følge af den ny juridiske struktur ændrer vi med virkning fra 2. januar 2017 vores Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål (for lån/kreditter fra 1.11.2010), Vilkår for betalingskonti til privatkunder, vilkår for betalinskonti til erhvervskunder, regler for alle kort, Netbank og Netbank Konto-kik samt en række øvrige vilkår og regler.
Kunder, der bliver berørt af ændringerne har fået og får meddelelse om ændringen i overensstemmelse med de enkelte regler/vilkår.

Tidsplan

Nordeas aktionærer vedtog fusionsplanerne på generalforsamlingen i marts 2016. De foreslåede ændringer i den juridiske struktur er bl.a. betinget af myndighedernes godkendelse og et tilfredsstillende resultat af dialogen med myndighederne i de enkelte lande.

Fusionerne sker med forventet virkning 2. januar 2017.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar