Ny rente på rentetilpasningslån

For rentetilpasningslån med refinansiering pr. 1. januar 2017 sker auktionen over obligationer november 2016. Se vores anbefaling og dine muligheder nedenfor.

Anbefaling Hvilke muligheder har jeg? Regulering af refinansieringsrisiko Anbefaling

Det lave renteniveau betyder, at det lige nu er et godt tidspunkt at overveje at omlægge dit realkreditlån.

Hvis du har et rentetilpasningslån, bør du overveje at omlægge det til et lån med fast rente, så du kan være sikker på at have en lav rente i mange år. 

Hvis du ikke afdrager på dit lån i dag, bør du overveje at begynde at afdrage. For når renten er lav, kan du bruge rentebesparelsen – og dermed den lavere månedlige betaling – på at starte med at betale af på dit lån.

Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten vil udvikle sig på både kort og langt sigt.

Den faste rente giver dig bl.a. følgende fordele:

 • Fast og kendt rente og afdrag i resten af lånets løbetid. Mulighed for at skære af din restgæld, hvis renten stiger.

Du bør overveje et lån med fast rente, hvis du tror, renten vil stige, og du gerne vil sikre dig en lav fast rente.

Den månedlige betaling på et fastforrentet lån er lidt højere end på fx et rentetilpasningslån, men forskellen kan mindskes ved at forlænge løbetiden på lånet. Hvis du vil beholde dit lån med variabel rente, anbefaler vi, at du overvejer vores lån Kort Rente eller rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne.

Med Kort Rente får du:

 • Tilpasning af renten 2 gange årligt, og dermed altid hurtig justering i forhold til det aktuelle renteniveau.
 • Refinansiering ca. hvert 3. år.
 • Lavere bidragssats end på et nuværende F1 eller F2.

Med F/S 3-5 får du:

 • Lav kendt rente og afdrag i henholdsvis 3 eller 5 år. 
 • Færre refinansieringer og dermed reduceret kursskæring.

Læs om ændring af periode her

Mængden af rentetilpasningslån med refinansiering i januar er blevet mindre  de senere år hvilket øger risikoen for ”indlåsning”, som betyder, at det kan blive vanskeligere og dyrere for dig at indfri dit lån.

Endelig er der nye krav til obligationer 1), som betyder, at renten på lån med refinansiering i januar forventes at blive højere end ellers tilsvarende lån med refinansiering i april og oktober.

Har du et F/S 2-10 lån med refinansiering 1. januar 2017 og ønsker du at fortsætte med rentetilpasningslån, anbefaler vi, at du flytter refinansieringstidspunktet til 1. oktober.

Vi tilbyder en rabat på 6.000 kr. på optagelsesomkostningerne, hvis du ændrer refinansieringstidspunktet i Nordea Kredit.

Kontakt os på tlf. 70 33 01 30 og hør nærmere.

 1. Kravene afhænger af, hvor mange obligationer der er og forventes udstedt. Er mængden i den enkelte obligation mindre end 3,8 mia. kr. (500 mio. euro) vil investorerne kræve en højere rente end for ellers tilsvarende obligationer, hvor mængden er større end 3,8 mia. kr.
Hvilke muligheder har jeg?

Vi tilbyder dig rådgivning ved omlægning af dit lån.

Læs yderligere om dine muligheder for at omlægge lånet online med eBolig

Chat med os, eller ring til os på tlf. 70 33 01 30, hvor vi er tilgængelige fra kl. 8-22.

Allerede nu kan renten for den kommende periode lægges fast med rentesikring. 

Se renten her

Læs om hvordan du rentesikrer dit lån her. 

Hvis du ønsker at rentesikre dit lån, skal du kontakte os på 70 33 01 30

Regulering af refinansieringsrisiko

Folketinget har vedtaget lovgivning, der skal minimere den risiko, der er forbundet med refinansiering af realkreditlån.

Loven trådte i kraft 1. april 2014 for F1 og S1 lån og 1. januar 2015 for øvrige lån med refinansiering (fx F2-F10 og Kort Rente).

Loven i hovedtræk:

 • Loven regulerer den situation, hvor refinansiering ikke kan gennemføres som planlagt, fordi der ikke er købere til obligationerne
 • Loven indfører mulighed for at forlænge løbetiden på de gamle obligationer med 1 år ad gangen, hvis der ved refinansiering ikke er købere til de nye obligationer
 • For lån med refinansiering hvert 2. år eller hyppigere indføres desuden tvungen løbetidsforlængelse på 1 år, hvis renten stiger med mere en 5 pct.point i forbindelse med lånets refinansiering
 • Ved tvungen løbetidsforlængelse fastsættes renten på obligationen ud fra renten et år tidligere tillagt 5 pct.point

Med loven flyttes en større del af refinansieringsrisikoen væk fra realkreditinstitutter og låntagere og over på obligationsinvestorerne, og det forventes derfor, at lånetagers rente fremadrettet bliver lidt højere. I tilfælde, hvor løbetiden på de gamle obligationer forlænges med 1 år, har det konsekvens for lånene, og kan i øvrigt betyde, at aftalt frekvens- eller profilskifte ikke kan gennemføres

Loven ændrer ikke ved, at vi fortsat anbefaler, at du overvejer at skifte til fast rente, Kort Rente eller sikrer din rente i mere end 1 år.

Læs mere om Regulering af refinansieringsrisiko.