Aldersopsparing og konvertering af kapitalpension

Sidste frist for konvertering af kapitalpension i Nordea Bank er 20. november 2015.

Har du har en kapitalpension i Nordea, kan du indtil 20. november bestille en konvertering til en aldersopsparing – og opnå rabat på afgiften til SKAT. Du kan benytte dig af vores selvbetjeningsløsningÅbner i nyt vindue, hvis du ikke har behov for rådgivning, eller du kan kontakte din rådgiver, hvis du vil vide mere om dine muligheder. Du kan også få hjælp i Nordea 24/7 på 70 33 82 81. Nordea 24/7 er åben døgnet rundt.

Kapitalpensionen nu og fremover

Der er ikke længere fradragsret for indbetalinger på en kapitalpension. Derfor vil en kapitalpension i Nordea som udgangspunkt være en hvilende ordning, som henstår, til du vælger at få den udbetalt. Beholder du din kapitalpension på de nuværende vilkår, betaler du som udgangspunkt en afgift på 40 pct. af pensionsværdien, når du får den udbetalt ved pensionsalderen. Dog opnår du i 2015 en afgiftsrabat på 2,7 procentpoint, idet du kan nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift til staten på din kapitalpension ved ordinær udbetaling.

Indbetaler du i dag på en kapitalpension, og ønsker du at fortsætte med at spare op på en anden pensionsordning, har du flere muligheder:

  • Lægger du vægt på at få skattefradrag for dine pensionsindbetalinger, er det en mulighed at indbetale på en ratepension eller en livrente
  • Vil du gerne spare op på en pensionsordning, som udbetales som en sum, har du mulighed for at indbetale til en aldersopsparing

Om aldersopsparing

Indbetalingerne på en aldersopsparing kan ikke trækkes fra i din skattepligtige indkomst. Til gengæld er udbetalingen ved pensionsalderen skatte- og afgiftsfri. Afkastet af aldersopsparingen beskattes med en pensionsafkastskat til staten på p.t. 15,3 pct., hvilket er lavere end beskatningen af afkastet på frie midler.

Øvrige fakta om aldersopsparingen:

  • Den udbetales altid som engangsbeløb – enten på en gang eller over flere gange (deludbetaling)
  • Der kan i 2015 højst indbetales et beløb på 28.600 kr. (grundbeløbet reguleres årligt)
  • Aldersopsparingen er fritaget for kreditorforfølgning, så længe den ikke er blevet udbetalt
  • Opsparingen kan placeres på en kontantkonto med fast eller variabel rente, eller du kan vælge at placere din opsparing i værdipapirer

Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing

Du har mulighed for at konvertere din kapitalpension til en aldersopsparing. Hvis du konverterer din kapitalpension, betaler du afgift af kapitalpensionen allerede ved konverteringen, og derfor skal du ikke betale skat eller afgift, når du senere får aldersopsparingen udbetalt ved pensionsalderen.

Hvis du konverterer din kapitalpension til en aldersopsparing inden udgangen af 2015, vil du opnå en afgiftsrabat på 2,7 procentpoint, idet du kan nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift til staten på din kapitalpension. Konverterer du efter 2015, skal du betale 40 pct. i afgift.

Har du en kapitalpension, bør du derfor tage stilling til, om du vil konvertere den til en aldersopsparing og derved opnå en afgiftsrabat.

Hvis du vælger at konvertere din kapitalpension til en alderspension, vil der være nogle omkostninger forbundet med konverteringen. Har du din ordning i Nordea Bank, koster det 400 kr. pr. kunde for selve konverteringen.

Nedenfor ser du et regneeksempel, der viser den forventede størrelse på din opsparing om 10 år, hvis du enten vælger at beholde din kapitalpension, eller hvis du vælger at konvertere din opsparing inden udgangen af 2015. 

Kapitalpension i dagKapitalpension som konverteres inden udgangen af 2015
Nuværende værdi500.000 kr.500.000 kr.
Afgift inden udgangen af 2015 - 37,3 pct.-186.500 kr.
Værdi efter afgift500.000 kr313.500 kr.
+ Afkast, 4 pct. pa., efter omk. og PAL over 10 år
240.122 kr.
150.556 kr.
Værdi ved pension740.122 kr.
464.056 kr.
Afgift ved pension, 40 pct.296.049 kr.-
Til udbetaling ved pension444.073 kr.464.056 kr.

Øvrige forudsætninger: Beregningerne er baseret på et afkast på 4 pct. p.a. efter omkostninger og pensionsafkastskat (PAL). Regneeksemplet er baseret på fiktive tal og forudsætninger og er alene tænkt som et bidrag til dine videre overvejelser.

Kontakt os

Hvis du har du en kapitalpension i Nordea, bør du kontakte din rådgiver for at finde ud af, hvad der skal ske med din opsparing. Du kan få hjælp i Nordea 24/7 på 70 33 82 81. Nordea 24/7 er åben døgnet rundt.