Betalinger i kinesisk valuta

Den kinesiske valuta hedder officielt Yuan eller Renminbi. Den er delt i to markeder, som på sigt forventes at smelte sammen til et.

 • På "onshore”-markedet benyttes ISO-koden CNY.
 • På "offshore”-markedet benyttes ISO-koden CNH.
Betalinger til Kina Fakta Regler CNH Regler CNY Formålskoder Betalinger til Kina

Om betalinger til Kina

Hvis din virksomhed har betalinger i Yuan, kan de bestilles i både i CNY og CNH.

Hvilken ISO-kode skal virksomheden vælge? 

 • CNH kan benyttes til alle betalingsformål.
 • CNY er fortsat meget reguleret og kan kun bruges til bestemte formål. For hvert formål fin-des der en formålskode. Modtageren skal være en virksomhed med en konto i CNY i Kina. 

Du kan finde hjælp til, hvilken af de to der er mest hensigtsmæssig for din virksomhed under faner-ne om Regler for CNH og CNY betalinger.

Disse regler gælder kun for danske virksomheder, der laver CNH/CNY betalinger fra konti i Nordea Danmark.

Fakta

Fakta

Kina er i en udviklingsfase, hvor der gradvist bliver åbnet for både de finansielle markeder og valuta lokalt. Det såkaldte ”onshore”-marked, hvor valutakoden er CNY. Fx er tidligere restriktioner på Yuan ved at blive fjernet for at fremme brugen af valutaen i den globale handel. 

Der er dog også skabt et hybrid-marked til betalinger i Yuan. Det såkaldte ”offshore”-marked. ”Offshore fordi markedet befinder sig uden for Kina Her bruges valutakoden CNH. 

Der er ingen restriktioner på CNH – hverken på betalinger eller vekslinger. Al valuta i Yuan, der befinder sig på ”offshore”-markedet, kan altså frit handles og bruges til Yuan-betalinger til og fra virksomheder både inden for og uden for Kina.

Når din virksomhed bestiller en overførsel i CNH, veksler vi automatisk til den aktuelle kurs. Nor-dea sender betalingen via sin korrespondentbank i Hong Kong. Hvis overførslen skal til Kina om-dannes beløbet til CNY i forholdet 1:1, hvorefter beløbet i CNY sendes direkte videre til modtagers bank i Kina.

Kursen på CNH fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel på de internationale valutamarkeder, hvor-imod kursen på CNY hovedsageligt fastsættes af de kinesiske myndigheder.

Hvis din virksomhed skal overføre i CNY, skal du først kontakte din virksomheds kontaktperson i Nordea Markets for at få en kurs og en kursreference. Disses skal indtastes i Corporate Netbank ved bestillingen af overførslen for at vi kan gennemføre betalingen.  

Regler CNH

Regler for CNH-betalinger

 • Betaling kan ske til alle lande, inkl. Kina.
 • Betaling kan ske uanset formål.
 • For betalinger til Kina, gælder dog at:
 • Betalingsformålskode skal indsættes i første linje i ”Meddelelse til modtager” se under fanen ”Formålskoder”.
 • Må kun bruges til betalinger til virksomheder (Betaling til privatpersoner er ikke tilladt).
 • Hvis der er en CNAPS kode (12-cifret bankkode), skal den skrives i bankkodefeltet.
 • Kan overføres fra alle konti, uanset hvilken valuta kontoen føres i (kan dog ikke overføres fra CNY konti). Det er ikke nødvendigt, at kontakte Nordea Markets først.

 CNH-konto

 • Oprettelse af en CNH-konto i Nordea Danmark kan ske ved at kontakte din daglige rådgiver i Nordea.
 • Vær opmærksom på følgende, idet kontoen har status af ”settlement account”:
 • Overtræk er ikke tilladt.
 • Vi anbefaler, at saldoen holdes tæt på 0.
 • Der kan ikke opnås indlånsrente på CNH-konti.
Regler CNY

Regler for CNY-betalinger

 • Kun betalinger direkte til Kina. 
 • Kun for godkendte transaktioner, herunder import/eksport samt udvalgte forhåndsgodkendte kapitaltransaktioner. 
 • Betalingsformålskode skal indtastes i første linje i ”meddelelse til modtager”. Se fanebladet ”Formålskoder”. 
 • Må kun bruges til betalinger til virksomheder (Betaling til privatpersoner er ikke tilladt). 
 • Kun direkte fra CNY-konti. Andre konti (dog ikke CNH-konti) kan kun benyttes, hvis der indtastes kurs og kursreference i betalingen. Disse indhentes ved at kontakte virksomhedens kontaktperson i Nordea Markets. 
 • Hvis der er en CNAPS kode (12-cifret bankkode), skal den skrives i bankkodefeltet.

CNY-konto

 • Oprettelse af CNY-konto i Nordea Danmark kan kun ske efter aftale med Nordea Markets. Kontakt Global Emerging Markets Sales via virksomhedens kontaktperson i Markets.
 • Vær opmærksom på følgende, idet kontoen har status af ”settlement account”:
 • Overtræk er ikke tilladt.
 • Positiv balance er ikke tilladt. Dvs. indgående CNY skal enten veksles eller sendes tilbage til Kina (for godkendte transaktioner) med det samme
 • CNY-kontoen kan kun benyttes til CNY-betalinger til og fra Kina ekskl. Hong Kong, Macau og Taiwan eller til vekslinger, der aftales med Nordea Markets.
 • Der kan ikke opnås indlånsrente på CNY-konti.
Formålskoder

Formålskoder

Da de tilladte formålskoder er oplyst af de kinesiske banker, er teksterne på engelsk.

Når virksomheden skal bestille en Yuan overførsel, skal formålskoden skrives i den første linje i feltet Meddelelse til modtager. Koden skal skrives, som den står i skemaet – dvs. omgivet af skrå-streger.

Feltet Meddelelse til modtager bør også indeholde yderligere information som fx fakturanummer. Denne information er ikke direkte krævet, men der er dog en risiko for, at en betaling kan blive for-sinket, hvis der mangler information.

Se formålskoder (på engelsk).  (pdf, 13 KB)Åbner i nyt vindue