Elektronisk indbetalingskort

Med Elektronisk indbetalingskort kan du både gøre det nemmere for dine kunder at betale regninger i Netbank og selv opnå administrative fordele og kontante besparelser.

Om Elektronisk indbetalingskort Fakta Priser Om Elektronisk indbetalingskort

Om Elektronisk indbetalingskort

Elektronisk indbetalingskort giver sammen med Betalingsservice en komplet opkrævningsløsning. Dine kunder får valgfrihed mellem elektronisk og trykt indbetalingskort. Samtidig sparer du mellem 2 og 7 kr. pr. kort, afhængigt af din nuværende løsning.

Dine fordele:

  • Vedlæg en elektronisk specifikation af beløbet (medsend bilag) og spar porto, kuvertering og manuel håndtering.
  • Alle indbetalinger kan identificeres 100 pct., fordi debitoridentifikationen ikke kan ændres af kunden. Det sparer tid i debitorbogholderiet.
  • Kunder, der ikke siger "JA" til Elektronisk indbetalingskort, får stadig et indbetalingskort med posten.
Fakta

Fakta

Indbetalingskortet sendes elektronisk til kundens Netbank i stedet for at blive trykt på papir og sendt med posten. Indbetalingskort med kortarterne 04, 15, 71 og 75 kan sendes som elektroniske indbetalingskort.

Du behøver blot at sende navne- og adresseoplysninger sammen med opkrævningsleverancen i Betalingsservice til Nets, som herefter finder dine betalingsmodtagere blandt samtlige tilmeldte debitorer. Disse betalingsmodtagere får et elektronisk indbetalingskort, og til øvrige debitorer udskriver Nets indbetalingskort på papir.

I Netbank, og evt. via SMS, bliver dine kunder automatisk gjort opmærksom på nye regninger, som ligger klar til betaling. Dine kunder behøver hverken taste debitor-identifikation, dato eller beløb. De kan dog ændre dato og beløb – men ikke debitor-identifikationen.

Priser