Koncernløsninger

Ønsker du, at koncernens finansielle processer fungerer optimalt og med mindst muligt ressourceforbrug på tværs af koncernen? Ønsker du at frigøre ressourcer fra ikke-værdiskabende aktiviteter?

Om Koncernløsninger Om Koncernløsninger

Vi tilbyder gennem et fælles projekt at kortlægge og effektivisere de finansielle processer i koncernen med fokus på afkast, likviditet, ressourcer og omkostninger.

For en koncern med en omsætning på fx 1 mia. euro kan besparelsen ved at indføre pan-europæisk cash management være op til 2 mio. euro om året.

  • Optimering af koncernens likviditet på tværs af valuta og landegrænser.
  • Forbedring af den finansielle ledelsesinformation.
  • Det forretningsmæssige afkast øges.