Kreditor- og end-to-end reference

Ved overførsel i danske kroner er der to referencer du kan benytte for at lette dine manuelle rutiner.

Om referencerne Fakta Om referencerne

Dine fordele som beløbsafsender:

 • Du har mulighed for automatisk udligning af kreditorer.
 • Du får lettere ved at identificere overførsler overfor kreditor.

Dine fordele som beløbsmodtager:

 • Du har mulighed for automatisk udligning af debitorer.
 • Beløbsafsender kan give dig udførlige oplysninger om indbetalingen.
Fakta

Når dine kunder betaler fakturaer med bankoverførsler, opnås en række fordele ved brug af kreditorreferencen:

 • Når betalingen går ind på virksomhedens konto i Nordea , kan den automatisk blive udlignet i dit bogføringssystem.
 • Du vælger selv indholdet i referencen der fx kan bestå af fakturanummer eller kundenummer.
 • Referencen er, i lighed med IBAN kontonumre, modulus 97 afstemt, for at sikre korrekt indtastning fra debitor.
 • Referencen består af i alt 25 karakterer, hvor de første fire er ‘RF’ efterfulgt af to kontrolcifre.

Når din virksomhed betaler leverandører og andre kreditorer med bankoverførsler, opnås en række fordele ved brug af  end-to–end referencen:

 • Ved betaling af en til flere opkrævninger, kan dit bogføringssystem påføre betalingen en end-to-end reference.
 • Du vælger selv indholdet i referencen der kan være op til 35 karakterer lang.
 • Beløbsmodtager kan se referencen ved modtagelse af betalingen.
 • Referencen kan bistå opklaring ved spørgsmål om betalingen fra kreditor.