Tilføj fil tjenester (MT940)/Add file service (MT 940) – Corporate Netbank

Agreement numberAgreement number
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun til Nordea's brug/For Nordea’s use only
 
 

Når du har klikket Send, får du mulighed for at printe det indsendte./After you click Send you will have opportunity to print submitted