Tilføj filoverførsel - kontoudskrifter ver.2/ver.3/ver.4 eller Indbetalingskortadviseringer (FIK)/Add file transfer – bank statement ver. 2/ 3/ 4 or FIK

Agreement numberAgreement number
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun til Nordea's brug/For Nordea’s use only
 
 

Når du har klikket Send, får du mulighed for at printe det indsendte./After you click Send you will have opportunity to print submitted