Tilføj flere konti - kun hvis kunden ikke allerede har valgt "Alle konti"/Add more accounts – only if “all accounts” are not already chosen – Corporate Netbank

Agreement numberAgreement number
 
 
 

Konti/Accounts

Konti der skal tilmeldes (kun konti i Danmark, men ikke valutakoncernkonti)/Accounts to be added (only accounts in Denmark, but not foreign currency group accounts)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun til Nordea's brug/For Nordea’s use only
 
 

Når du har klikket Send, får du mulighed for at printe det indsendte./After you click Send you will have opportunity to print submitted