Aftaleindskud

Til virksomhedens overskudslikviditet.

Om Aftaleindskud Fakta Om Aftaleindskud

Nordea tilbyder et aftaleindskud til dig og din virksomhed der har overskydende likviditet og samtidig ønsker at låse renten fast i en kortere eller længere periode. Du aftaler med din rådgiver hvilke beløb samt løbetid. Rente fastsættes dag for dag og afhænger af bindingsperioden.  

Har I samtidig en forventning til et faldende renteniveau eller er renteniveauet lavt, kan I med fordel flytte større midler fra variabelt forrentet indlån til aftaleindskud, og derved opnå en højere forrentning / eller optimere jeres renteindtægter.

Fakta

Fordele:

  • Du har mulighed for at lave en individuel aftale med din rådgiver hvad angår løbetid. Jo længere du binder pengene desto højere rente. Typisk bindes pengene fra 7 dage til 1 år.  
  • Ved at flytte periodisk større overskudslikviditet fra driftskontoen til et aftaleindskud, opnås en højere forrentning.

Ulemper :

  • Dine penge er bundet i den aftalte periode og dermed skal der betales dekort såfremt du hæver pengene før tid.
  • Din rente er fast selvom renteniveauet stiger i perioden