Klientkonto

En klientkonto anvendes hovedsageligt af advokater, som kan indsætte midler der tilhører klienten.

Om Klientkonto Fakta Om Klientkonto

Om Klientkonto

Nordea tilbyder to slags klientkonti, løbende og separat.

Løbende klientkonto:

En løbende klientkonto er en konto som viser advokatens fulde forpligtelser overfor klienterne.

Separat klientkonto:

En separat klientkonto anvendes til håndteringen af enkelte klienter.

Ved større indestående kan du indgå en aftale om at anbringe pengene på et aftaleindskud og derved opnå en højere forrentning.

Fakta

Fakta

  • Ved separate klientkonti vil der automatisk blive indberettet til SKAT.
  • De separate klientkonti skaber bedre overblik over den enkelte klients tilgodehavende.
  • Der kan oprettes aftale om fast rente i kortere eller længere perioder. Det sker via et aftaleindskud.
  • Betalinger fra klientkonti kan ske via Corporate Netbank eller Netbank Erhverv.