Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Hjælpepakke til selvstændige og små erhvervsdrivende – det kan du få hjælp til

Regeringen har netop præsenteret en bred politisk aftale, der skal være med til at hjælpe erhvervslivet gennem corona-krisen. Aftalen er forhandlet på plads efter 24-timers intense forhandlinger med folketingets partier, og sikrer kompensationsordninger til faste udgifter samt selvstændige og små virksomheder, som er særligt ramt på grund af COVID-19.

Kompensationsordning for faste udgifter

Denne kompensationsordning retter sig mod virksomheder der, som følge af COVID-19, har mærket et markant fald i indkomst, og grundet heraf er lukningstruet eller helt har måtte lukke ned.   

Lukningstruede virksomheder, kan få dækket til 80 pct. af deres faste udgifter til blandt andet husleje og el. Det er et krav, at omsætningen er faldet mindst 40 pct. 

Der lægges til, at selvstændige og små virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode, hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang. 

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres på følgende vis: 

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 %

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

Har du brug for hjælp til at dokumentere din virksomheds omsætningsnedgang?

Gennem vores partnerskab med CrediWire kan du gratis og automatisk få en rapport, der støtter den påkrævede dokumentation omkring tab. Ved nemt og hurtigt at koble CrediWire på dit bogføringssystem, vil du automatisk få klargjort en rapport. Du får således langt nemmere ved at argumentere for modtagelse af kompensation fra Vækstfonden på 70%.

Forlænget svartider grundet COVID 19

Kære kunde,

Vi gør opmærksom på, at vi grundet coronavirus-udbruddet, i øjeblikket har forlængede svartider.

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt, og senest inden for 24 timer.

Hvordan får virksomheden adgang til kompensationen?

Virksomheden sender en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts til 9. juni som følge af COVID-19. Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. 

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden. Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Kompensationsordning for selvstændige

clothes clerk small overlay

Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

Konkret kan de få kompensation for 75 pct. af deres forventede omsætningstab - dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. 

Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

For begge initiativer gælder det, at de løber fra 9. marts og frem til 9. juni. I skrivende stund kan der maksimalt gives kompensation i tre måneder. 

Hvis du vil vide mere om den seneste hjælpepakke, kan du med fordel læse mere herÅbner i nyt vindue 

Kompensationsordning for freelancere

Beard guy holding his phone Small overlay

Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 forventes at opleve et indtægtstab. Den selvstændige kan få dækket 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned, såfremt personen på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020. Parterne er enige om at undersøge, hvorvidt 0-timerskontraktansatte vil kunne være omfattede af ordningen. 

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit. For personer, der ikke historisk har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel. 

Det er endvidere et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020. Ordningen vil skulle anmeldes til Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne.

Flere tiltag er på bedding

Derudover er regeringen og partierne enige om en række andre tiltag:

  • Øget adgang til eksportkredit
  • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger
  • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne
  • Statslig garanti til Rejsegarantifonden
  • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge
  • Øgede lånemulighede for elever og studerende

Nordea står også klar til at hjælpe

Regeringen har netop præsenteret en bred politisk aftale, der skal være med til at hjælpe erhvervslivet gennem corona-krisen. Nordea har iværksat en række initiativer, som kan hjælpe erhvervsdrivende i denne svære tid. Du kan blandt andet få seks måneders afdragsfrihed på dit realkreditlån  og op til tre måneders afdragsfrihed på andre bankfaciliteter med afdrag. Du kan læse alle vores initiativer her.