Nova Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Optimér din forretning med budgetter og økonomisk buffer

Gennemgå dine budgetter løbende, og opbyg en økonomisk buffer for at give din virksomhed bedre muligheder for at klare sig. Og find ud af, hvad du bør overveje, når du regner på dit behov for en økonomisk buffer.

Budgettet er planen for din virksomhed og et godt værktøj til at sikre, at din forretning er på rette spor. Et godt budget viser, hvordan ændrede vilkår påvirker din forretning, og det er en værdifuld hjælp, når du skal tage beslutninger om, hvilke tiltag der skal igangsættes.

Lav et driftsbudget

Driftsbudgettet er din virksomheds økonomiske plan. Stresstest budgettet ved at opstille tre versioner baseret på tre forskellige scenarier: Best case, worst case og et scenarie midt i mellem. På den måde får du svar på, hvor godt budgettet klarer sig, når der er udfordringer. Du får også en back-up-plan, som hjælper dig med at tage de rigtige forretningsmæssige beslutninger, hvis tingene ikke udvikler sig som forventet.

Lav et cash-flow-budget

Det er vigtigt også at udarbejde et cash-flow-budget. Cash-flow-problemer er en mere udbredt årsag til, at opstartsvirksomheder knækker nakken, end problemer med rentabiliteten.

Et cash-flow-budget bør inkludere:

  • Salgsprognose, som peger så langt frem som muligt
  • Prognose over de penge, der vil komme ind i din virksomhed
  • Prognose over de penge, der vil gå ud af din virksomhed
  • Overblik over alle tre prognoser samlet, så du kan se din cash-flow-bundlinje

Få mere ud af dine budgetter

Brug budgetterne i dit daglige arbejde, så du er på forkant med økonomien og kan opfange ændrede tendenser eller nye risici i tide. Det kan være forskellen på succes og fiasko. Mange succesfulde virksomheder gennemgår deres budgetter hver måned - eller sågar hver uge. Opbyg en god rutine, som passer dig, og tjek hellere budgettet en gang for meget end en gang for lidt.

Hvor stor bør din økonomiske buffer være?

En økonomisk buffer giver dig - som navnet antyder - en blød stødpude, hvis du løber ind i hårde økonomiske tider. Du skal blot sørge for at etablere en sund balance mellem sikkerheden i en økonomisk buffer og muligheden for at investere pengene i din forretning. Det er vigtigt, at du finder den rigtige størrelse på den økonomiske buffer, så du er sikker på, at du bruger pengene på den bedst mulige måde.

Sådan finder du den rigtige størrelse på bufferen

Hvor mange penge en forretning skal bruge som buffer varierer meget fra virksomhed til virksomhed. Her er nogle elementer, der kan indgå i din beregning af størrelsen på din økonomiske buffer:

  1. Hidtidige nettoudgifter: Dine udgifter fra tidligere år er en god indikator for dit fremtidige pengebehov. Nettoudgifter er dine udgifter minus dine salgsindtægter.
  2. Plan over udgifter og uforudsete omkostninger: Overvej alle planlagte ekstraordinære udgifter, og sørg for at have penge til uforudsete omkostninger - fx udstyr, der bryder sammen - eller hvis du mister en stor kunde.
  3. Hvor lang tid tager det at skaffe penge: Din økonomiske buffer bør være stor nok til at dække dine udgifter lige så længe, din virksomhed skal bruge for at skaffe penge. Hvis din forretning er afhængig af at finde investorer eller ansøge om lån for at skaffe penge, har du brug for en stor buffer.
  4. Fase i forretningscyklussen: Kig på din forretning i dag, og vurder, hvordan den vil forandre sig i nærmeste fremtid. Er der brug for investeringer, nye faciliteter eller flere/færre medarbejdere?

Rådgivning?

Vil du have rådgivning eller hjælp til at finde den rette løsning for dig og din virksomhed?

Kontakt os på 70 33 44 44 Åbner i nyt vindue