Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Er din virksomhed støtteberettiget som følge af COVID-19?

Vi har I samarbejde med CrediWire udviklet et værktøj, som gratis kan hjælpe din virksomhed med den påkrævede dokumentationsrapport omkring tab af omsætning som følge af COVID19

Få hjælp til din dokumentationsrapport

Coronakrisen har udfordret mange virksomheder på økonomien. Faldende omsætninger har gjort det svært at betale faste udgifter, samtidig med at selvstændige og freelancere kan have svært ved at få økonomien til at løbe rundt.

Derfor har regeringen udtænkt en række kompensationsordninger, herunder kompensation til faste udgifter, som dækker fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing, samt renteomkostninger, og kompensation til selvstændige for tabt omsætning.

Det kan dog være kompliceret at beregne grundlaget for kompensationen, da ansøgningen til kompensation for faste omkostninger forudsætter en omfattende og tidskrævende revisorerklæring. Derfor har Nordea og Fintech-virksomheden CrediWire lavet en løsning, der automatiserer alle beregningerne, samt udviklet en strømlinet proces, der kan være med til at sikre din virksomheds overlevelse.

Løsningen er omkostningsfri for alle danske virksomheder, banker og revisorer.

Bemærk! Før vi sammen med CrediWire kan hjælpe dig med at dokumentere din virksomheds kompensationsberettigelse, skal du forbinde dit økonomisystem til CrediWire, hvilket er omkostningsfrit. CrediWire er kompatibel med følgende økonomisystemer: e-conomic, Billy, Dinero, Xena, EG One, Microsoft Business Central, Dynamics 365, Inventio (C5 Online, NAV online).

Om CrediWire

CrediWire er en dansk FinTech-virksomhed (teknologi til den finansielle sektor), der hjælper små- og mellemstore virksomheder med at få et enkelt og visuelt overblik over deres økonomi. 

CrediWire giver mulighed for, at virksomhederne kan dele deres økonomiske data med fx Nordea, deres revisor, advokat eller bestyrelse. Det skaber gennemsigtighed, øger beslutningsdygtigheden, reducerer papirarbejdet og sparer alle for tid og besvær.

Vi har investeret i CrediWire da de understøtter vores ønske om, at det skal være enkelt og smidigt at være kunde hos os.

Disse krav skal du opfylde for at søge om kompensation

For faste omkostninger

For at opnå kompensation for faste omkostninger, er det et krav, at din virksomheds realiserede og forventede omsætning er faldet mindst 35 % i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020. De faste omkostninger, du kan få dækket, er fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Ordningen dækker faste omkostninger i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020. 

Virksomheder kan få dækket op til 80% af de faste omkostninger. Dog vil erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, blive kompenseret 100%. 

For at søge om kompensation skal din virksomhed have haft mindst 12.500 kr. i faste omkostninger i perioden 1. december 2019 til og med 29. februar 2020, forvente et omsætningsfald på mindst 35 %, eller have haft forbud mod at have åbent i en periode.

For tabt omsætning (Selvstændige og freelancere)

For at opnå kompensation for tabt omsætning, er det et krav at den realiserede og forventede omsætning forventes at falde med mere end 30 % i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni eller 8. juli 2020 som følge af COVID-19.

Ordningen gælder selvstændige, freelancere og små virksomheder med en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned.

Ordningen kan dække op til 90 % af det forventede omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. medarbejder. Såfremt den selvstændige mv. har en medarbejdende ægtefælle hæves dette beløb til 46.000 kr. per måned.

Virksomheden må maksimalt have 25 fuldtidsansatte (ejer og eventuel ægtefælle tæller ikke med), ejeren skal selv arbejde i virksomheden og eje minimum 25 % af virksomheden.

Sådan søger du om kompensation

  • Forbind dit økonomisystem til CrediWire
  • Download din rapport til dokumentation af omsætningstab
  • Gå ind på virk.dkÅbner i nyt vindue og følg vejledningen

Brug for hjælp til at dokumentere dit omsætningstab?

Forbind dit økonomisystem og få en dokumentationsrapport

Få din rapport hos CrediWire Åbner i nyt vindue