Anlægslån

Med et anlægslån får din virksomhed en god løsning til finansiering af nye maskiner, biler, anlæg og meget mere.

Om Anlægslån Fakta Om Anlægslån

Om Anlægslån

Vi tilbyder anlægslån med enten fast eller variabel rente, og tilbagebetalingen kan vi tilrettelægge så den passer ind i din virksomheds likviditetsflow. Dette gælder dog kun inden for lånets løbetid som er maksimalt 10 år. 

Du kan også vælge om lånet skal optages i danske kroner eller i en fremmed valuta.

Har virksomheden regelmæssige indbetalinger i fremmed valuta, kan et anlægslån i samme valuta minimere kursrisici, og derved indgå som et led i virksomhedens valutastyring.

Kontakt os for at høre nærmere om anlægslånet. 

Fakta

Fakta

  • Renten kan være fast eller variabel.
  • Lånet kan optages i danske kroner eller i en fremmed valuta.
  • Lånets løbetid vil svare til aktivets levetid, dog maksimalt 10 år.