Kontantlån

Kontantlån er et realkreditlån med fast rente i hele lånets løbetid. Ved optagelse af et kontantlån bliver kurstabet indregnet i renten.

Om Kontantlån Fakta Om Kontantlån

Ved optagelse af et kontantlån bliver kurstabet indregnet i renten og er fradragsberettiget. Ydelsen efter skat er derfor lidt lavere end for obligationslån, hvor kurstabet skal betales som afdrag.

På et kontantlån kender du først renten, når kursen er fastlåst. Det beløb, du får udbetalt (provenuet), kendes tidligere, da det ikke afhænger af den kurs, obligationerne sælges til.

Kontant eller obligationslån

Valget mellem obligations- eller kontantlån sker som hovedregel med udgangspunkt i om der er tale om personlig debitor eller om et selskab som debitor. I de fleste tilfælde bør man som personlig debitor vælge at få sit lån udbetalt som et obligationslån. Mens man som selskabsdebitor som udgangspunkt bør vælge et kontantlån.

Lån med afdragsfrihed

I Nordea er det muligt at optage realkreditlån i en erhvervsejendom med afdragsfrihed i op til 10 år. I den afdragsfrie periode betaler man kun rente og bidrag på lånet. Det er ikke alle ejendomstyper der tilbydes afdragsfrihed. Der vil i forbindelse med ansøgningen om afdragsfrihed blive lagt stor vægt på ejendommens beliggenhed, nedslidning af ejendommen og ejendommens mulighed for alternativ anvendelse.

Fakta

Fordele

  • Rente og afdrag er kendt i hele lånets løbetid
  • Værdi af gælden falder ved rentestigninger, mulighed for aktiv GældsplejeÅbner i nyt vindue
  • Jo længere løbetid på obligationen, jo større kursfald ved rentestigning
  • Loft over værdi af gælden, maksimal indfrielseskurs 100

Ulemper

  • Renten/ydelsen er normalt højere end rentetilpasningslån, rentegarantilån og CIBOR 6 lån
  • Lånet skal omlægges for at få lavere rente
  • Reduktion ved restgæld sker ikke automatisk. Lånet skal omlægges
  • Lavere afdrag 1. år end tilsvarende lån med variabel rente
  • Privat personer vil blive skattepligtig af evt. kursgevinst på et kontantlån optaget efter 1. januar 1996
  • Kursskæring ved udbetaling af lån