Obligationslån

Et Obligationslån er et realkreditlån med fast rente i hele lånets løbetid. Kend renten og afdraget på dit lån og få mulighed for at tjene på restgælden, hvis renten stiger.

Om Obligationslån Fakta Om Obligationslån

Et obligationslån er et lån der har en fast rente i et aftalt antal år, dog højst 30. Lånet kan omlægges, fordi obligationerne altid kan købes til markedskursen (dog højst kurs 100) ved indfrielse. Samtidig er eventuelle kursgevinster ved indfrielse skattefri. Kursen er som regel altid under 100 ved udbetaling, så lånets hovedstol vil altid være højere end det udbetalte provenu.

Obligationslån eller kontantlån

Valget mellem obligations- eller kontantlån sker som hovedregel med udgangspunkt i om der er tale om personlig debitor eller om et selskab som debitor. I de fleste tilfælde bør man som personlig debitor vælge at få sit lån udbetalt som et obligationslån. Mens man som selskabsdebitor som udgangspunkt bør vælge et kontantlån.

Lån med afdragsfrihed

I Nordea er det muligt at optage realkreditlån i en erhvervsejendom med afdragsfrihed i op til 10 år. I den afdragsfrie periode betaler man kun rente og bidrag på lånet. Det er ikke alle ejendomstyper der tilbydes afdragsfrihed. Der vil i forbindelse med ansøgningen om afdragsfrihed blive lagt stor vægt på ejendommens beliggenhed, nedslidning af ejendommen og ejendommens mulighed for alternativ anvendelse.

Fakta

Fordele

 • Rente og afdrag er kendt i hele lånets løbetid
 • Værdi af gælden falder ved rentestigninger, mulighed for aktiv GældsplejeÅbner i nyt vindue.
 • Jo længere løbetid på obligationen, jo større kursfald ved rentestigning
 • Loft over værdi af gælden, maksimal indfrielseskurs 100
 • Mulighed for afdragsfrihed fra 1. år og op til 10 år på obligationslån

Ulemper

 • Renten/ydelsen er normalt højere end rentetilpasningslån, renteloft og CIBOR 6 lån
 • Lånet skal omlægges for at få en lavere rente
 • Reduktion ved restgæld sker ikke automatisk. Lånet skal omlægges
 • Lavere afdrag 1. år end tilsvarende lån med variabel rente
 • Afdragsfri periode skal vælges ved lånets udbetaling
 • Kursskæring ved udbetaling af lån