Rentetilpasningslån DKK/EUR

Et Rentetilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente. Ved optagelse af et Rentetilpasningslån opnås den laveste rente på et realkreditlån. Til gengæld kender du kun ydelsen mellem 3-5 år (F/S3-5).

Om Rentetilpasningslån Fakta Om Rentetilpasningslån

Rentetilpasningslån tilbydes med refinansieringsfrekvenser 3 eller 5 år i danske kroner og 3 år i euro. Typisk vil renten og dermed ydelsen være lavest på lån, der refinansieres hvert år. Til gengæld har du kun sikret din rente i en meget kort periode ad gangen. Du skal også være opmærksom på, at jo længere der er mellem refinansieringerne, desto mere vil værdien af jeres gæld svinge.

Lån med afdragsfrihed

I Nordea er det muligt at optage realkreditlån i en erhvervsejendom med afdragsfrihed i op til 10 år. I den afdragsfrie periode betaler man kun rente og bidrag på lånet. Det er ikke alle ejendomstyper der tilbydes afdragsfrihed. Der vil i forbindelse med ansøgning om afdragsfrihed blive lagt stor vægt på ejendommens beliggenhed, nedslidning af ejendommen og ejendommens mulighed for alternativ anvendelse.

Fakta

Fordele

 • Renten/ydelsen er normalt lavere end tilsvarende lån med fast rente eller renteloft
 • Normalt større afdrag 1. år end tilsvarende Obligationslån med fast rente eller renteloft
 • Værdi af gæld næsten uændret ved rentefald
 • Hvis renten er faldet på refinansieringstidspunktet, falder ydelsen automatisk
 • Mulighed for afdragsfrihed fra 1. år og op til 10 år. Afdragsfrihed kan vælges til og fra (klippekort)

Ulemper

 • Renten/ydelsen kendes kun til, lånet rentetilpasses
 • Rentetilpasningslån kan kun indfris ved at købe de bagvedliggende obligationer udenfor refinansieringsåret
 • Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer. Kursen på obligationerne kan overstige 100 ( inkonverterbar)
 • Kursværdien af obligationsrestgælden svinger mindre end kursværdien ved fast-forrentede lån
 • En afdragsfri periode kan kun ophøre, når lånet rentetilpasses eller ophører
 • Kursskæring ved udbetaling og refinansiering