Valutalån

Har din virksomhed regelmæssige indbetalinger i fremmed valuta, kan et valutalån i samme valuta være med til at minimere kursrisici og derved indgå som et led i virksomhedens valutastyring.

Om Valutalån Fakta Om Valutalån

Om Valutalån

Et valutalån er et lån der optages i en fremmed valuta. Hvilken valuta afhænger af virksomhedens behov og likviditetsflow.

Vi yder valutalån med enten fast eller variabel rente.

Har din virksomhed indtægter og lån i samme valuta, opnår virksomheden en økonomisk fordelagtig valutakurssikring. 

Kontakt os og hør nærmere om valutalån.

Fakta

Fakta

  • Vi yder valutalån enten med fast eller variabel rente. 
  • Lånet kan ydes som et stående lån eller et serielån. Ved et stående lån afvikles lånet i sidste termin, hvor der i perioden kun betales renter. Ved et serielån er ydelserne i hele perioden ens, mens renten er variabel.
  • Ved visse valutaer er der mulighed for at opnå en lavere effektiv finansieringsrente end tilfældet pt. er i danske kroner. 
  • Hvis virksomheden har indtægter i valuta og samtidig har lån i den samme valuta, opnår virksomheden en økonomisk fordelagtig valutakurssikring.