Ny rente på rentetilpasningslån

Skal du have ny rente på dit Rentetilpasningslån 1. januar 2018? Er du i tvivl om, hvilke muligheder du har?

Nordea afholder tirsdag den 26. september kl.19.30-20.00 et webinar om refinansiering, hvor vi vil fortælle mere om vores forventninger til den kommende rente, og hvilke muligheder du har. Tilmeld dig til webinaret her. Åbner i nyt vindue

Du kan vælge at læse mere på denne side. Her kan du få information om den aktuelle rentesats, følge auktionen, som afholdes medio november eller se vores anbefalinger med mere.

Anbefaling Dine muligheder Regulering af refinansieringsrisiko Anbefaling

Ud fra det nuværende lave renteniveau anbefaler vi generelt, at du overvejer at omlægge dit lån til fast rente.

Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten vil udvikle sig på både kort og lang sigt. Læs Nordeas renteforventningerÅbner i nyt vindue

Du har også mulighed for at finde ud af, hvilket lån der passer til dig, brug vores Låneberegner.Åbner i nyt vindue

Har du et Rentetilpasningslån med 1-årig refinansiering
Vi anbefaler, at du overvejer at omlægge dit lån til fast rente eller vælger et Rentetilpasningslån med enten 3 eller 5 år mellem rentetilpasningerne. Dermed sikrer du renten i en længere periode og reducerer samtidig omkostningerne ved kursskæring.

Har du et Rentetilpasningslån med 2 eller 4 årig refinansiering 
Hvis du har et Rentetilpasningslån, hvor renten refinansieres hvert 2. eller 4. år, anbefaler vi, at du ændrer dit lån enten i form af omlægning til fast rente eller ved ændring til 3 eller 5 år mellem refinansieringerne. Da lånene er i meget små serier, kan det betyde, at du risikerer at betale en højere rente ved refinansiering samt at lånet kan blive dyrt at indfri.

Har du et Rentetilpasningslån med 3 eller 5 årig refinansiering 
Vi anbefaler generelt at omlægge dit lån til fast rente. Hvis du stadig ønsker variabel rente, anbefaler vi, at du beholder dit lån eller overvejer CIBOR 6 eller Kort Rente.

Afdragsfrihed
Har du et lån uden afvikling, skal du overveje, om det er ved at være tid til at begynde at afvikle dit lån. Du kan starte afvikling på dit afdragsfrie lån uden at ændre din lånetype.

Hvis du har et Rentetilpasningslån, hvor afdragsfriheden udløber, starter afviklingen ved refinansiering af lånet. Hvis du ingen ændringer foretager, betyder det en stigende ydelse.

Har du et Rentetilpasningslån i euro  
Hvis du ikke har indtægt i euro, anbefaler vi, at du lægger dit lån om til danske kroner på grund af valutarisikoen. 

Her kan du se det aktuelle renteniveau samt renten hvis du vælger at rentesikre dit lån.  

Opdateret den 25. september 2017

Cibor og Fast rente
                     Kurs efter kursskæring (0,20)Rente        
CIBOR 6100,32-0,21%
Fast rente 20 år

  98,53

1,50%

Rente ved uændret renteniveau frem til refinansiering 1. januar 2018
Frekvens 
Afvikling (F1-5) 

Afdragsfrihed (S1-5) 


DKK 
EUR 
DKK 
EUR 

-0,13% 
0,54% 
-0,13% 
0,53%

-0,09%  
--0,01%

-


 0,32% 
-0,44% 
-

Du kan vælge at rentesikre dit lån. Rentesikring betyder, at kursen ved rentetilpasningen låses fast nu – og dermed kender du renten for den kommende periode. 

Rente ved rentesikring af refinansiering 1. januar 2018 
FrekvensAfvikling (F1-5) Afdragsfrihed (S1-5) 
DKK EURDKKEUR
10,06%0,66%0,05%0,65%
30,06%-0,13%-
50,50%-0,60%-

Fordele/ulemper ved rentesikring

Vil du allerede nu kende din rente for den kommende periode, kan du sikre renten med en rentesikring.
  
Rentesikring betyder, at du låser kursen på dit Rentetilpasningslån allerede nu. Når kursen kendes, ved du, hvad renter og afdrag på lånet bliver i den kommende periode. Når du rentesikrer, sker der i praksis det, at den aktuelle kurs på lånets bagvedliggende obligationer fratrækkes en pris for at obligationerne handles i dag, men først bruges ved refinansieringen, når du skal have ny rente. I praksis er det typisk et fradrag i kursen. 

Fordele

 • Du kender din rente for næste periode med det samme. 
 • Du skal ikke tænke mere over din rente, før næste gang dit lån skal rentetilpasses.     Uden rentesikring vil et fald i kurserne betyde, at ydelserne på dit lån stiger. Du vil altså skulle betale mere.
 • Stiger renten mere end dit fradrag, er det en god ide. 

Ulemper

 • Rentesikring koster ikke et gebyr til Nordea, men du betaler typisk et fradrag i kursen,     for at kende din rente allerede nu. 
 • Falder renten efter rentesikring, vil din ydelse med rentesikring være højere end uden     rentesikring.
Dine muligheder

Skifte perioden mellem refinansieringer 

 • Du kan skifte din periode mellem refinansiering på dit Rentetilpasningslån til fx 3 eller     5 år indtil 30. oktober 2017 ved at chatte med os eller ringe til os på telefon 70334445,     hvor vi er tilgængelige fra kl. 8-20.
 • Du har mulighed for allerede nu at sikre din rente for den kommende periode, hvis du     ønsker at kende renten. Kontakt os på telefon 70334445.

Omlæg dit lån uden provenu

 • Du har mulighed for at omlægge dit lån til en anden lånetype indtil 30. oktober 2017
      ved at chatte med os eller ringe til os på telefon 70334445, hvor vi er tilgængelige fra
      kl. 8-20.

Omlæg dit lån med provenu

 • Hvis du overvejer at låne flere penge i din ejendom, er det en god mulighed for at se     på hele finansieringen. Kontakt os inden 6. oktober 2017 på telefon 70334445.

Etablere/forlænge/forkorte afdragsfrihed

 • Ønsker du at etablere, forlænge eller forkorte afdragsfrihed på dit lån, skal du kontakte     os  på telefon 70334445 inden 6. oktober 2017, så vi kan aftale nærmere.

Behold nuværende lån

 • Du har mulighed for allerede nu at sikre din rente for den kommende periode, hvis du     ønsker at kende renten kontakt os på telefon 70334445.
 • Hvis du ikke ønsker at ændre dit lån, skal  du ikke foretager dig noget, da lånet     automatisk refinansieres. Følg med i auktionenÅbner i nyt vindue

Kontakt din rådgiver, hvis du vil vide mere, find nærmeste ErhvervsfilialÅbner i nyt vindue.

Det lave renteniveau betyder, at det lige nu er et godt tidspunkt at overveje at omlægge dit realkreditlån.

Hvis du har et Rentetilpasningslån, bør du overveje at omlægge til et lån med fast rente eller flere år i mellem refinansieringerne, så du kan være sikker på at have en lav rente i mange år. 

Med obligationslån med fast renteÅbner i nyt vindue får du:

 • Fast og kendt rente og afdrag i resten af lånets løbetid. Mulighed for at skære af din       restgæld, hvis renten stiger.
 • Du bør overveje et lån med fast rente, hvis du tror, renten vil stige, og du gerne vil sikre     dig en lav fast rente.
 • Den månedlige betaling på et obligationslån med fast rente er lidt højere end på fx et       Rentetilpasningslån, men forskellen kan mindskes ved at forlænge løbetiden på lånet.

Hvis du vil beholde dit lån med variabel rente, anbefaler vi, at du overvejer Rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne, CIBOR 6 eller Kort Rente.

Med RentetilpasningslånÅbner i nyt vindue får du:

 • Lav kendt rente og afdrag i henholdsvis 3 eller 5 år. 
 • Færre refinansieringer og dermed reduceret kursskæring.

Med CIBOR 6Åbner i nyt vindue og Kort Rente får du:

 • Tilpasning af renten 2 gange årligt, og dermed altid hurtig justering i forhold til det     aktuelle renteniveau.
 • Refinansiering ca. hvert 3. år.

Renteudvikling

 • Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten     vil udvikle sig på både kort og langt sigt.

Afdragsfrihed

 • Hvis du ikke afdrager på dit lån i dag, bør du overveje at begynde at afdrage. For når     renten er lav, kan du bruge rentebesparelsen – og dermed den lavere månedlige     betaling – på at starte med at betale af på dit lån.

Læs mere om vores anbefalingÅbner i nyt vindue

Regulering af refinansieringsrisiko

Folketinget har vedtaget lovgivning, der skal minimere den risiko, der er forbundet med refinansiering af realkreditlån. Loven trådte i kraft 1. april 2014 for F1 og S1 lån og 1. januar 2015 for øvrige lån med refinansiering (fx F2-F10 og Kort Rente).

Loven i hovedtræk:

Loven regulerer den situation, hvor en refinansiering ikke kan gennemføres som planlagt, fordi der ikke er købere til obligationerne. Loven indfører mulighed for at forlænge løbetiden på de gamle obligationer med 1 år ad gangen, hvis der ved refinansiering ikke er købere til de nye obligationer.

For lån med refinansiering hvert 2. år eller hyppigere indføres desuden tvungen løbetidsforlængelse på 1 år, hvis renten stiger med mere en 5 pct.point i forbindelse med lånets refinansiering.

Ved tvungen løbetidsforlængelse fastsættes renten på obligationen ud fra renten det tidligere  års effektive rentesats tillagt 5 pct.point

Med loven flyttes en større del af refinansieringsrisikoen væk fra realkreditinstitutter og låntagere og over på obligationsinvestorerne. Det forventes derfor, at lånetagers rente fremadrettet bliver lidt højere. I tilfælde, hvor løbetiden på de gamle obligationer forlænges med 1 år, har det konsekvens for låntagerne, og kan i øvrigt betyde, at aftalt frekvens- eller profilskifte ikke kan gennemføres.
Nordea  har uændret anbefaling hvor du bør overveje at skifte til fast rente, kort rente eller sikre din rente i mere end 1 år.
Læs mere om regulering af refinansieringsrisiko.