Ny rente på rentetilpasningslån

Skal du have ny rente på dit Rentetilpasningslån 1. april 2018, og vil du gerne have overblik over dine muligheder?

Skal du have ny rente på dit CIBOR 6 lånÅbner i nyt vindue 1. juli 2018, og vil du gerne hav et overblik over dine muligheder?

Her på siden kan du få information om de aktuelle rentesatserÅbner i nyt vinduefølge auktionen, som afholdes medio november eller se vores anbefalinger.

Anbefaling Dine muligheder Regulering af refinansieringsrisiko Anbefaling

Ud fra det nuværende lave renteniveau anbefaler vi generelt, at du overvejer at lægge dit lån om til fast rente.

Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten vil udvikle sig på både kort og lang sigt. Læs Nordeas renteforventninger. 

Du har også mulighed for at finde ud af, hvilket lån der passer til dig, brug vores Låneberegner.Åbner i nyt vindue

Har du et Rentetilpasningslån med 1-årig refinansiering
Du har i dag en type lån, der bliver færre og færre af. Det betyder, at der er en risiko for, at lånet bliver dyrere, når lånet skal refinansieres. Vi anbefaler, at du overvejer at lægge dit lån om til fast rente eller til et Rentetilpasningslån med enten 3 eller 5 år mellem rentetilpasningerne. På den måde kender du din rente for en længere periode og sparer også penge på det, en refinansiering koster, kaldet kursskæring. 

Har du et Rentetilpasningslån med 2 eller 4 årig refinansiering 
Hvis du har et Rentetilpasningslån, hvor renten refinansieres hvert 2. eller 4. år, anbefaler vi, at du overvejer at ændre dit lån enten i form af omlægning til fast rente eller ved ændring til 3 eller 5 år mellem refinansieringerne. Da der bliver færre og færre af denne type lån, kan det betyde, at du risikerer at betale en højere rente ved refinansiering samt at lånet kan blive dyrt at indfri.

Har du et Rentetilpasningslån med 3 eller 5 årig refinansiering 
Vi anbefaler generelt at lægge dit lån om til fast rente. Hvis du stadig ønsker variabel rente, anbefaler vi, at du beholder dit lån eller overvejer CIBOR 6 eller Kort Rente.

Afdragsfrihed
Har du et lån med afdragsfrihed, skal du overveje, om det er ved at være tid til at begynde at betale af på dit lån. Du kan starte afvikling på dit afdragsfrie lån uden at ændre låntype. 

Hvis du har et Rentetilpasningslån, hvor afdragsfriheden udløber, begynder afviklingen samtidig med refinansiering af lånet. Hvis du ikke ændrer noget, betyder det, at du skal betale mere, end du har været vant til. 

Har du et Rentetilpasningslån i euro  
Hvis du ikke har indtægt i euro, anbefaler vi, at du lægger dit lån om til danske kroner på grund af valutarisikoen. 

Her kan du se det aktuelle renteniveau samt renten hvis du vælger at rentesikre dit lån.  

Opdateret den 15. januar 2018

Cibor og Fast rente
                     Kurs efter kursskæring (0,20)Rente        
CIBOR 6

100,05

-0,29%
Fast rente 20 år

  98,83

1,50%

Rente ved uændret renteniveau frem til refinansiering 1. april 2018
Frekvens 
Afvikling (F1-5) 

Afdragsfrihed (S1-5) 


DKK 
EUR 
DKK 
EUR 

-0,14% 
0,11% 
-0,14% 
0,11%

0,04%  
-0,06%

-


0,34% 
-0,38% 
-

Du kan vælge at rentesikre dit lån. Rentesikring betyder, at kursen ved rentetilpasningen låses fast nu – og dermed kender du renten for den kommende periode. 

Rente ved rentesikring af refinansiering 1. april 2018 
FrekvensAfvikling (F1-5) Afdragsfrihed (S1-5) 
DKK EURDKKEUR
10,01%0,33%0,01%0,33%
30,09%-0,11%-
50,44%-0,47%-

Fordele/ulemper ved rentesikring

Vil du allerede nu kende din rente for den kommende periode, kan du sikre renten med en rentesikring.
  
Rentesikring betyder, at du låser kursen på dit Rentetilpasningslån allerede nu. Når kursen kendes, ved du, hvad renter og afdrag på lånet bliver i den kommende periode. Når du rentesikrer, sker der i praksis det, at den aktuelle kurs på lånets bagvedliggende obligationer fratrækkes en pris for at obligationerne handles i dag, men først bruges ved refinansieringen, når du skal have ny rente. I praksis er det typisk et fradrag i kursen. 

Fordele

  • Du kender din rente for næste periode med det samme. 
  • Du skal ikke tænke mere over din rente, før næste gang dit lån skal rentetilpasses.     Uden rentesikring vil et fald i kurserne betyde, at ydelserne på dit lån stiger. Du vil altså skulle betale mere.
  • Stiger renten mere end dit fradrag, er det en god ide. 

Ulemper

  • Rentesikring koster ikke et gebyr til Nordea, men du betaler typisk et fradrag i kursen,     for at kende din rente allerede nu. 
  • Falder renten efter rentesikring, vil din ydelse med rentesikring være højere end uden     rentesikring.
Dine muligheder

Skifte perioden mellem refinansieringer 
Du kan skifte længden på perioden mellem refinansiering på dit Rentetilpasningslån til fx 3 eller 5 år indtil 30. januar 2018 ved at chatte med os eller ringe til os på 70334445, hvor du træffer os hele ugen mellem kl. 8-20.

Du kan allerede nu og indtil 30. januar 2018 sikre din rente for den kommende periode, hvis du ønsker at kende renten. Ring til os på 70334445.

Omlæg uden at låne mere
Du kan lægge dit lån om til en anden type lån indtil 30. januar 2018 ved at chatte med os eller ringe til os på 70334445, hvor du træffer os hele ugen mellem kl. 8-20.

Omlæg og låne mere
Hvis du overvejer at låne mere i din ejendom, er refinansiering en god mulighed for at se på hele finansieringen. Ring til os inden 12. januar 2018 på telefon 70334445, og lad os tale om mulighederne

Få eller ændre på afdragsfrihed
Ønsker du at få, forlænge eller forkorte afdragsfrihed på dit lån, skal du ringe til os på 70334445 inden 12. januar 2018, så vi kan aftale nærmere.

Behold dit lån uændret
Du kan allerede nu og indtil 30. januar 2018 sikre din rente for den kommende periode, hvis du ønsker at kende renten, ring til os på 70334445.

Hvis du ikke vil ændre dit lån, skal  du ikke foretager dig noget, da lånet automatisk refinansieres. Følg med i auktionenÅbner i nyt vindue

Kontakt din rådgiver, hvis du vil vide mere, find nærmeste ErhvervsfilialÅbner i nyt vindue.

Det lave renteniveau betyder, at det lige nu er et godt tidspunkt at overveje at omlægge dit realkreditlån.

Hvis du har et Rentetilpasningslån, bør du overveje at lægge om til et lån med fast rente eller med flere år imellem refinansieringerne, så du kan være sikker på at have en lav rente i flere år end i dag.

Med obligationslån med fast renteÅbner i nyt vindue får du:
Fast og kendt rente og afdrag i resten af lånets løbetid. Mulighed for at skære af din restgæld, hvis renten stiger.

Du bør overveje et obligationslån med fast rente, hvis du tror, renten vil stige, og du gerne vil sikre dig en lav fast rente.

Betalingerne på et obligationslån med fast rente er lidt højere end på fx et Rentetilpasningslån, men forskellen kan mindskes ved at forlænge løbetiden på lånet.

Hvis du vil beholde dit lån med variabel rente, anbefaler vi, at du overvejer Rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne, CIBOR 6 eller Kort Rente.

Med RentetilpasningslånÅbner i nyt vindue får du: 
Lav kendt rente og afdrag i enten 3 eller 5 år. 

Færre refinansieringer og du sparer penge på det, en refinansiering koster, kaldet kursskæring.

Med CIBOR 6Åbner i nyt vindue og Kort Rente får du: 
Tilpasning af renten to gange årligt, og dermed altid hurtig justering i forhold til det aktuelle renteniveau.

Refinansiering ca. hvert 3. år.

Afdragsfrihed 
Åbner i nyt vindueÅbner i nyt vindue
Hvis du har afdragsfrihed på dit lån i dag, bør du overveje at begynde at afdrage på din boliggæld. Det lave renteniveau gør afvikling fordelagtig, da du afvikler lånet hurtigere og eventuelle rentestigninger vil betyde mindre påvirkning af din økonomi.

Renteudvikling
Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten vil udvikle sig på både kort og langt sigt.

Læs mere om vores anbefalingÅbner i nyt vindue

Regulering af refinansieringsrisiko

Folketinget har vedtaget lovgivning, der skal minimere den risiko, der er forbundet med refinansiering af realkreditlån. Loven trådte i kraft 1. april 2014 for F1 og S1 lån og 1. januar 2015 for øvrige lån med refinansiering (fx F2-F10 og Kort Rente).

Loven i hovedtræk:

Loven regulerer den situation, hvor en refinansiering ikke kan gennemføres som planlagt, fordi der ikke er købere til obligationerne. Loven indfører mulighed for at forlænge løbetiden på de gamle obligationer med 1 år ad gangen, hvis der ved refinansiering ikke er købere til de nye obligationer.

For lån med refinansiering hvert 2. år eller hyppigere indføres desuden tvungen løbetidsforlængelse på 1 år, hvis renten stiger med mere en 5 pct.point i forbindelse med lånets refinansiering.

Ved tvungen løbetidsforlængelse fastsættes renten på obligationen ud fra renten det tidligere  års effektive rentesats tillagt 5 pct.point

Med loven flyttes en større del af refinansieringsrisikoen væk fra realkreditinstitutter og låntagere og over på obligationsinvestorerne. Det forventes derfor, at lånetagers rente fremadrettet bliver lidt højere. I tilfælde, hvor løbetiden på de gamle obligationer forlænges med 1 år, har det konsekvens for låntagerne, og kan i øvrigt betyde, at aftalt frekvens- eller profilskifte ikke kan gennemføres.
Nordea  har uændret anbefaling hvor du bør overveje at skifte til fast rente, kort rente eller sikre din rente i mere end 1 år.
Læs mere om regulering af refinansieringsrisiko.Åbner i nyt vindue