Refinansiering

Nordeas anbefaling Hvilke muligheder har jeg? Regulering af renterisiko Nordeas anbefaling

Renten er fortsat lav, derfor anbefaler vi, at du skifter til et lån med fast rente. Ønsker du at fortsætte med variabel rente, anbefaler vi, at du skifter til Cibor 6 eller Kort Rente.

Hvis du ønsker at beholde dit nuværende rentetilpasningslån med tilpasning hvert 2.-10. år anbefaler vi, at du omlægger dit rentetilpasningslån fra januar til oktober refinansiering. Læs mere under fanen F/S 2- F/S10


Fast rente

Renteniveauet er fortsat lavt. Det giver attraktive muligheder hvis du tror, renten vil stige, og du gerne vil sikre dig en lav fast rente.

Se vores renteforventninger her

Mængden af rentetilpasningslån med refinansiering 1. januar er blevet mindre de senere år, det øger risikoen for ”indlåsning”. Det betyder, at det kan blive vanskeligere og dyrere for dig at indfri dit lån.

Desuden er der kommet nye krav til obligationer 1), som betyder, at der er øget risiko for rentestigning og at dit lån med refinansiering i januar forventes at blive dyrere end tilsvarende lån med refinansiering i april eller oktober.

Har du et F/S 2-10 lån med refinansiering 1. januar 2017, og ønsker du at fortsætte med rentetilpasningslån, anbefaler vi, at du flytter refinansieringstidspunktet til oktober.
Vi tilbyder en rabat på 6.000 kr. på optagelsesomkostningerne, hvis du ændrer refinansieringstidspunktet.

Kontakt os på tlf. 70 33 01 30 og hør nærmere.
 
1) Kravene afhænger af, hvor mange obligationer der er og forventes udstedt. Er mængden i den enkelte obligation mindre end 3,8 mia. kr. (500 mio. euro) vil investorerne kræve en højere rente end for ellers tilsvarende obligationer, hvor mængden er større end 3,8 mia. kr.

Vi anbefaler, at du omlægger dit lån i EURO til lån i danske kroner.

Hvis du stadig ønsker variabel rente, anbefaler vi, at du omlægger til CIBOR6 eller rentetilpasningslån med tilpasning hver 3 eller 5 år.
 

Fast rente
En anden mulighed er at vælge et lån med fast rente. Renteniveauet er fortsat lavt, og det giver attraktive muligheder for at få et lån med fast rente i 20 til 30 år.

Se Nordeas renteforventninger her

Ved valg af lån fokuseres der ofte på ydelsen, mens afdragenes størrelse og udviklingen i restgældens værdi kommer i anden række. Det er efter vores mening for unuanceret.

Det er en god ide at sammenligne omkostningen på de forskellige lån over en kortere periode. Hvis du lægger den løbende ydelse sammen med, hvad det koster at indfri lånet om fx 1 år, får du den samlede omkostning ved at have lånet i fx 1 år. Det kaldes lånets periodeomkostning.
Ydelsen på et rentetilpasningslån er lav, men samtidig vil værdien af din restgæld være næsten uændret, hvis renten stiger. 

På et lån med fast rente er ydelsen højere, men til gengæld vil værdien af din restgæld falde, hvis renten stiger. Derfor er lån med fast rente bedre ved forventning om, at renten stiger.
Lån med fast rente giver dig altså mulighed for at holde periodeomkostningen på et lavt niveau, hvis renteniveauet stiger. Går der længere tid, før rentestigningerne indtræffer, er der imidlertid fortsat god økonomi i et lån med variabel rente med fx 3 eller 5 årig rentetilpasning.

Du bør overveje lån med fast rente, hvis du tror renten stiger, eller er nervøs for at få stigninger i din ydelse.

Hvilke muligheder har jeg?

Du kan vælge at:

  • Fastlåse renten allerede nu - se mere under rentesikring 
  • Beholde dit nuværende lån – Hvis du har F/S2-10 skal du være opmærksom på indlåsning. Læs mere herom på fanen F/S2 – F/S10 
  • Ændre låntypen til fx Cibor 6 eller fast rente 


Du kan se Nordeas renteforventninger til både den korte- og den lange rente her

Kontakt din rådgiver, hvis du vil vide mere eller ønsker at ændre låntypen
- Find nærmeste erhvervsfilial her

Du kan vælge at rentesikre dit lån. Rentesikring betyder, at kursen ved rentetilpasningen låses fast – og dermed kender du renten for den kommende periode. 

Ref. rente ved uændret renteniveau frem til refinansiering 1. januar 2017 -
Opdateret 21/10-2016
Frekvens
Afvikling (F1-5)

Afdragsfrihed (S1-5)


DKK
EUR
DKK
EUR
1
0,03%
0,65%
0,03%
0,64%
3
0,05%
0,62%0,12%0,66%
5
0,29%
-0,41%
-
Rente ved rentesikring af refinansiering 1. januar 2017 - opdateret 21/10-2016
FrekvensAfvikling (F1-5)   Afdragsfrihed (S1-5)       
DKK EURDKKEUR
10,31%1,42%0,30%1,41%
30,18%0,93%0,24%0,95%
50,40%-0,51%-

Fordele/ulemper ved rentesikring

Vi anbefaler som hovedregel at du rentesikrer dit lån.


Vil du allerede nu kende din rente for den kommende periode, skal du sikre renten med en rentesikring.
Rentesikring betyder, at du låser kursen på dit rentetilpasningslån allerede nu. Når kursen kendes, ved du også, hvad renter og afdrag på lånet bliver i den kommende periode. Når du rentesikrer, sker der i praksis det, at den aktuelle kurs på lånets bagvedliggende obligationer fratrækkes en pris for at obligationerne handles i dag, men først bruges 1. januar, når du skal have ny rente. I praksis er det typisk et fradrag i kursen.


Fordele
Du kender din rente for næste periode med det samme.
Du skal ikke tænke mere over din rente, før næste gang dit lån skal rentetilpasses. Et fald i kurserne vil betyde, at ydelserne på dit lån stiger. Du ville altså skulle betale mere.

Stiger renten mere end dit fradrag, er det en god ide.


Ulemper

Rentesikring koster ikke noget til Nordea, men du betaler typisk et fradrag i kursen, for at kende din rente før tid.
Falder renten i mellemtiden, er din ydelse højere end den ville have været.

Regulering af renterisiko

Folketinget har vedtaget lovgivning, der skal minimere den risiko, der er forbundet med refinansiering af realkreditlån. Loven trådte i kraft 1. april 2014 for F1 og S1 lån og 1. januar 2015 for øvrige lån med refinansiering (fx F2-F10 og Kort Rente).

Loven i hovedtræk:

Loven regulerer den situation, hvor en refinansiering ikke kan gennemføres som planlagt, fordi der ikke er købere til obligationerne. Loven indfører mulighed for at forlænge løbetiden på de gamle obligationer med 1 år ad gangen, hvis der ved refinansiering ikke er købere til de nye obligationer.

For lån med refinansiering hvert 2. år eller hyppigere indføres desuden tvungen løbetidsforlængelse på 1 år, hvis renten stiger med mere en 5 pct.point i forbindelse med lånets refinansiering.

Ved tvungen løbetidsforlængelse fastsættes renten på obligationen ud fra renten det tidligere  års effektive rentesats tillagt 5 pct.point

Med loven flyttes en større del af refinansieringsrisikoen væk fra realkreditinstitutter og låntagere og over på obligationsinvestorerne. Det forventes derfor, at lånetagers rente fremadrettet bliver lidt højere. I tilfælde, hvor løbetiden på de gamle obligationer forlænges med 1 år, har det konsekvens for låntagerne, og kan i øvrigt betyde, at aftalt frekvens- eller profilskifte ikke kan gennemføres.
Nordea  har uændret anbefaling hvor du bør overveje at skifte til fast rente, kort rente eller sikre din rente i mere end 1 år.
Læs mere om regulering af refinansieringsrisiko.