Finansiel risikostyring

Få eksperthjælp til at effektivisere risikostyringen

Renter og valutakurser svinger, råvarepriser ændrer sig, udeståender kan være mere eller mindre sikre. Disse udsving kan påvirke virksomhedens fremtidige indtjening og konkurrenceevne betydeligt.

I Nordea har vi eksperter siddende som rådgiver dig og din virksomhed om valutasikring, gældspleje, råvareafdækning og meget mere.

Vi tilbyder rådgivning på både det strategiske og det operationelle plan og anvender en række værktøjer, der giver overblik over de risici virksomheden måtte have.