Forvaltning

Child on sunny, sandy beach 

At være værge

Nordea bestyrer kapitaler for værgemål

Læs mere om at være værge
Produkter Produkter

At være værge

Nordea bestyrer kapitaler, som tilhører børn og unge under 18 år og voksne, der er under værgemål.

Vores administration sker på baggrund af bestemmelserne i Værgemålsloven og bekendtgørelse om værgemål.

Båndlagt kapital

Nordea har et indgående kendskab til lovgivningen omkring båndlagte midler og til investering af kapitalen.

Nordea har et indgående kendskab til lovgivningen omkring båndlagte midler og til investering af kapitalen.

Forvaltning af fonde og legater

Nordea kan bistå dig med rådgivning inden forvaltning af kapital.

Vi kan hjælpe dig med investeringsrådgivning, legat- og regningsbetaling, skatteindberetning samt regnskab og revision.