At være værge

Nordea bestyrer kapitaler, som tilhører børn og unge under 18 år og voksne, der er under værgemål. Vores administration sker på baggrund af bestemmelserne i Værgemålsloven og bekendtgørelse om værgemål.

Om at være værge Fakta Priser Om at være værge

Nordea tilbyder i samråd med dig som værge:

  • Professionel rådgivning om den bedst mulige investering
  • Rådgivning om frigivelse af kapital og andre dispositioner, som kræver Statsforvaltningens godkendelse
  • Mulighed for hel eller delvis fritagelse for aflæggelse af værgemålsregnskab

Nordea bestyrer kapitaler, som tilhører børn og unge under 18 år og voksne, der er under værgemål. Nordeas administration sker på baggrund af bestemmelserne i Værgemålsloven og bekendtgørelse om værgemål.

Bestemmelserne fastsætter blandt andet de nærmere regler for:

  • Forvaltningen af kapitalen
  • Anbringelse og investering af kapitalen
  • Frigivelse af kapital
  • Værgens pligter - herunder aflæggelse af regnskab

I bekendtgørelsen om værgemål står der, at Civilstyrelsen er øverste offentlige myndighed med hensyn til afgørelser om værgemål.

Fakta

Hvornår skal en kapital bestyres i en forvaltningsafdeling?
Det er kapitaler på 75.000 kr. og derover, der skal bestyres i en forvaltningsafdeling. Senest når kapitalen indleveres, skal vi have en forvaltningsmeddelelse og kopi af værgebeskikkelsen.

Udbetaling af renter
Renter og udbytter af kapitalen kan efter ønske udbetales til en konto tilhørende den voksne under værgemål.

Værgemålsregnskab
Der skal føres regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabet, som følger kalenderåret, revideres af os.

På konti uden for Nordea Forvaltning må der højst stå 20.000 kr., eller hvad der er nødvendigt til de løbende udgifter.

Fritagelse for værgemålsregnskab
Du har mulighed for helt eller delvist at blive fritaget for at føre regnskab. Hvis vi administrerer alle indtægter og udgifter, skal der ikke føres regnskab.

Hvornår skal en kapital bestyres i en forvaltningsafdeling?
Det er kapitaler på 75.000 kr. og derover, der skal bestyres i en forvaltningsafdeling. Senest eller samtidig med at kapitalen indleveres, skal vi have en forvaltningsmeddelelse og kopi af dåbs- eller fødselsattest.

Udbetaling af renter
Renter og udbytter af kapitalen kan efter ønske udbetales til en konto tilhørende den mindreårige.

Frigivelse af kapital
Frigivelse af kapital kræver altid Statsforvaltningens godkendelse.

AnsøgningsskemaÅbner i nyt vindue om frigivelse af kapital  kan du udskrive, udfylde og sende til os. Vi sørger for den videre ekspedition.

Værgemålsregnskab
Er du mor eller far til et mindreårigt barn, som bor hjemme, skal du kun aflægge regnskab, hvis indtægterne overstiger 60.000 kr.

Til indtægterne medregnes børnebidrag, børnetilskud og pensionsbeløb.

Hvis du ønsker at investere bundne midler, kan Nordea tilbyde dig rådgivning, der er baseret på vores meget store erfaring i kapitalforvaltning og langvarige kundeforhold.

Når Nordea rådgiver dig om investering af bundne midler, er vores første vigtige opgave at få et overblik over, hvilke målsætninger du har for din investering, investeringsprofil og den finansielle situation.

Det er også vigtigt for os at vide, hvor stor investeringserfaring du har, så du får den rådgivning, du har brug for.

På den baggrund kan vi tilbyde en langsigtet plan, som over tid kan medvirke til, at målsætningerne bliver opfyldt.

Priser

Prisen beregnes i procent af obligationsrenter og udbytter og fratrækkes ved udbetaling heraf.

Procentsatsen fastsættes ud fra kursværdien i forvaltningsdepotet.


Kursværdi 0 – 250.0007,5% af obl. renter og udbytter
Kursværdi 250.000 – 500.0006,5% af obl. renter og udbytter
Kursværdi 500.000 – 1.000.0006,0% af obl. renter og udbytter
Kursværdi 1.000.000 – 3.000.0004,5% af obl. renter og udbytter
Kursværdi 3.000.000 – 7.500.0003,75% af obl. renter og udbytter
Kursværdi over 7.500.0002,5% af obl. renter og udbytter