Båndlagt kapital

Nordea har et indgående kendskab til lovgivningen omkring båndlagte midler og til investering af kapitalen.

Om båndlagt kapital Fakta Priser Om båndlagt kapital

Båndlagt kapital er arv eller gave, som arvelader eller gavegiver har bestemt, at modtageren ikke kan disponere over.

Nordea har et indgående kendskab til lovgivningen omkring båndlagte midler og til investering af kapitalen.
Fakta

Båndlæggelse af en arv sker på grundlag af bestemmelse i testamente.

Båndlæggelse indebærer, at arvingen ikke kan disponere over kapitalen, så længe båndlæggelsen varer.

Særeje 
Båndlagt arv er skilsmisse særeje, hvis ikke andet er bestemt.

Udbetaling af renter
Renter af en båndlagt kapital skal, hvis ikke andet er bestemt, udbetales til fri rådighed. Renter af tvangsarv skal altid udbetales.

Frigivelse
Der kan søges om hel eller delvis frigivelse af en båndlagt arv, når det er en velfærdssag for ejeren.

Det kræver dog tilladelse fra statsforvaltningen.

Fritagelse for båndlæggelse
Er en arv af ringe værdi, for tiden under 100.000 kr., kan statsforvaltningen godkende at arven ikke båndlægges, hvis der ikke er særlige omstændigheder, der taler for båndlæggelsen.

Er en arving fyldt 25 år og kan godtgøre, at hun/han på forsvarlig måde kan råde over arven, kan båndlæggelse af tvangsarven forlanges tilsidesat. Begæring skal snarest muligt efter dødsfaldet fremsættes overfor skifteretten.

Kreditorbeskyttelse
Båndlagt arv er som hovedregel kreditorbeskyttet, så længe båndlæggelsen varer.

Båndlæggelse af gaver er ikke lovreguleret - men i princippet bruges reglerne for båndlagt arv.

Båndlæggelse af gave
En gavegiver kan ved gavebrev bestemme, at en gave skal båndlægges for modtageren.

Særeje
Gavegiver kan bestemme, om gaven skal være særeje.

Udbetaling af renter
Renter af en båndlagt gave udbetales til fri rådighed, hvis ikke gavegiver har bestemt andet.

Frigivelse
Gavegiver kan frigive kapitalen helt eller delvist.

Kreditorbeskyttelse
Båndlagt gave er kreditorbeskyttet, så længe båndlæggelsen varer.

En rentenydelseskapital er en kapital, hvor renten udbetales til en anden end kapitalejer.

Eksempel:
En mand efterlader sig børn og samlever. Han ønsker, at børnene skal arve ham, men at samleveren skal modtage renten af friarven på livstid. Børnene (kapitalejerne) kan dermed først disponere over friarven, når faderens samlever er død.

Hvordan oprettes en rentenydelseskapital?
Oprettelse af en rentenydelseskapital sker oftest på grundlag af bestemmelser i testamente eller gavebrev.

Investering
Hvis ikke andet er bestemt, skal kapitalejer og rentenyder være enige om, hvordan kapitalen skal investeres.


Kreditorbeskyttelse
Båndlagt gave er kreditorbeskyttet, så længe båndlæggelsen varer.

Hvis du ønsker at investere bundne midler, kan Nordea tilbyde dig rådgivning, der er baseret på vores meget store erfaring i kapitalforvaltning og langvarige kundeforhold.

Når Nordea rådgiver dig om investering af bundne midler, er vores første vigtige opgave at få et overblik over, hvilke målsætninger du har for din investering, investeringsprofil og den finansielle situation.

Det er også vigtigt for os at vide, hvor stor investeringserfaring du har, så du får den rådgivning, du har brug for.

På den baggrund kan vi tilbyde en langsigtet plan, som over tid kan medvirke til, at målsætningerne bliver opfyldt. 

Priser

Prisen beregnes i procent af obligationsrenter og udbytter og fratrækkes ved udbetaling heraf.

Procentsatsen fastsættes ud fra kursværdien i forvaltningsdepotet.


Kursværdi 0 –  250.0007,5% af obl. renter og udbytter
Kursværdi 250.000 – 500.0006,5% af obl. renter og udbytter
Kursværdi 500.000 – 1.000.0006,0% af obl. renter og udbytter
Kursværdi 1.000.000 – 3.000.0004,5% af obl. renter og udbytter
Kursværdi 3.000.000 – 7.500.0003,75% af obl. renter og udbytter
Kursværdi over 7.500.0002,5% af obl. renter og udbytter