Nu skal alle erhvervskunder betale for indestående på transaktionskonti

De negative renter har bidt sig fast i Europa. Herhjemme har bankerne gennem flere år betalt for at opbevare kundernes indlånskroner hos Nationalbanken. I øjeblikket koster det således bankerne en negativ rente på 0,65% at sætte kundernes penge ind i Nationalbanken.

Og der er fortsat lange udsigter til stigende renter, forklarer Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen:
Det har været svært at skabe inflation og vækst efter finanskrisen, og derfor har nationalbankerne måttet sætte renten helt ned i det negative territorium. Og der er ikke udsigt til, at renten kommer tilbage i det positive territorium før, tror jeg, tidligst inde i 2019.

Den negative rente har betydning for Nordeas erhvervskunder
Nordea indførte negativ indlånsrente for større erhvervskunder i foråret 2015. Hidtil har Nordea dog valgt selv at afholde regningen for den negative rente for mindre erhvervskunder. Udsigten til flere år med negative renter tvinger dog banken til at reagere.

Derfor skal alle erhvervskunder i Nordea fremover betale 0,5% i rente for indeståender på transaktionskonti med variabel rente. Det svarer til 500 kroner om året for et indestående på 100.000 kroner.

Vores indlånsoverskud fra erhvervslivet har nået et omfang, hvor vi simpelthen er nødt til at reducere tabet. Det gør vi ved at lade alle erhvervskunder betale for deres indestående på transaktionskonti, siger bankdirektør Michael Frisch.

Ifølge tal fra Nationalbanken stiger virksomhedernes indlån i bankerne og nærmede sig i efteråret 2016 250 milliarder kroner. 

Se graferne herunder, der også viser, at den gennemsnitlige indlånsrente på danske virksomheders anfordringsindlån har været negativ siden foråret 2015. 

Vi hjælper kunderne med andre løsninger
Det er ikke nogen rar situation at skulle opkræve penge for at have penge stående hos os. Jeg håber dog på, at vores erhvervskunder, der selv lever af at drive forretning, kan se det rimelige i, at vi ikke igennem en længere periode kan tilbyde en ydelse, som giver egentligt underskud, siger bankdirektør Michael Frisch.

Reelt er en betydelig del af indeståendet på transaktionskonti likviditetsoverskud eller opsparet overskud. Nordea vil hjælpe erhvervskunder til at finde andre placeringer af deres indlånsoverskud end transaktionskonti. Det kan eksempelvis være som aftaleindlån på fx et år eller som egentlig investering i obligationer eller investeringsforeninger.

Negativ rente 1

Negativ rente 2

Kilde: Nationalbanken, oktober 2016.