Nova Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Forsikring mod indbrud i netbanker

Mindre danske virksomheder har mulighed for at forsikre sig mod indbrud i deres netbank.

Forsikringen henvender sig til virksomheder, der alene har behov for en forsikring af deres netbank i stedet for en kriminalitetsforsikring med bredere dækning. Hvis uheldet er ude, er det virksomheden, der selv bærer risikoen ved tab i netbanker, som følge af indbrud.

Hvor kan du tegne forsikringen?

Der findes flere forsikringer på markedet, fx rådgiver forsikringsmægleren Marsh om forsikringer udbudt af forsikringsselskabet Chubb. Forsikringen tegnes online på: netbankforsikring.dkÅbner i nyt vindue

Forsikringsmægleren Willis rådgiver om forsikringer udbudt af forsikringsselskabet CNA. Forsikringen tegnes online på: netbanksindbrud.willisweb.dk/Åbner i nyt vindue

Det er forsikringsmæglere og forsikringsselskaber, der sælger og rådgiver om forsikringen.

En række forsikringsselskaber tilbyder en lignende dækning. Øvrige virksomheder henvises derfor til deres eget forsikringsselskab.

Gode råd om sikkerhed

Læs også bankens gode råd om sikkerhed.