Anlægslån

Med et anlægslån får din virksomhed en god løsning til finansiering af nye maskiner, biler, anlæg og meget mere.

Om Anlægslån

Vi tilbyder anlægslån med enten fast eller variabel rente, og tilbagebetalingen kan vi tilrettelægge så den passer ind i din virksomheds likviditetsflow. Dette gælder dog kun inden for lånets løbetid som er maksimalt 10 år. 

Du kan også vælge om lånet skal optages i danske kroner eller i en fremmed valuta.

Har virksomheden regelmæssige indbetalinger i fremmed valuta, kan et anlægslån i samme valuta minimere kursrisici, og derved indgå som et led i virksomhedens valutastyring.

Kontakt os for at høre nærmere om anlægslånet. 

Fakta

  • Renten kan være fast eller variabel.
  • Lånet kan optages i danske kroner eller i en fremmed valuta.
  • Lånets løbetid vil svare til aktivets levetid, dog maksimalt 10 år.

Valutalån

Har din virksomhed regelmæssige indbetalinger i fremmed valuta, kan et valutalån i samme valuta være med til at minimere kursrisici og derved indgå som et led i virksomhedens valutastyring.

Læs mere

Driftskonto

Har din virksomhed behov for en konto til den daglige drift, vil en driftskonto være en god løsning. Driftskontoen varetager virksomhedens ind- og udbetalinger og gør det muligt at tilknytte forskellige betalingsmidler og services til kontoen.

Læs mere