Rentetilpasningslån

Et Rentetilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente, hvor renten kendes i 3 eller 5 år.

Hvad er et rentetilpasningslån?

Rentetilpasningslån er et kontantlån med variabel rente. Renten tilpasses det aktuelle niveau på bestemte tidspunkter, hvor der sælges nye obligationer til brug for lånet (refinansiering). Perioden mellem refinansieringerne (frekvensen) kan være 3 eller 5 år. Dato for lånets refinansiering er bestemt af udbetalingstidspunktet. Udbetales lånet i perioden 1. april til 30.september, refinansieres lånet 1. april. Lån udbetalt fra 1. oktober til 31. marts refinansieres 1. oktober.

Lån med afdragsfrihed 

I Nordea er det muligt at optage realkreditlån i en erhvervsejendom med afdragsfrihed i op til 10 år. I den afdragsfrie periode betaler man kun rente og bidrag på lånet. Det er ikke alle ejendomstyper der tilbydes afdragsfrihed. Der vil i forbindelse med ansøgning om afdragsfrihed blive lagt stor vægt på ejendommens beliggenhed, nedslidning af ejendommen og ejendommens mulighed for alternativ anvendelse.

Fordele og ulemper

Fordele

 • Renten/ydelsen er normalt lavere end tilsvarende lån med fast rente
 • Normalt større afdrag 1. år end tilsvarende lån med fast rente
 • Værdi af gæld næsten uændret ved rentefald
 • Hvis renten er faldet på refinansieringstidspunktet, falder ydelsen automatisk
 • Afdragsfrihed kan vælges til og fra, og kan være op til 10 år 

Ulemper

 • Renten kendes kun til, lånet rentetilpasses
 • Rentetilpasningslån kan kun indfris ved opkøb af de bagvedliggende obligationer udenfor refinansieringsåret
 • Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer. Kursen på obligationerne kan overstige 100 ( inkonverterbar)
 • Kursværdien af obligationsrestgælden svinger mindre end kursværdien ved fast-forrentede lån
 • En afdragsfri periode kan kun ophøre, når lånet rentetilpasses eller ophører
 • Kursskæring ved udbetaling af lån og refinansiering

Ring mig op om Rentetilpasningslån DKK/EUR

Udfyld nedenstående formular, så ringer vi dig op hurtigst muligt og senest inden for 2 hverdage.

Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Nordea renteforventninger

Det viste er Nordeas renteforventninger, og forventningerne kan være forskellige fra markedets renteforventninger

Se Nordeas forventninger til renten