Garantier

En garanti giver garantikreditor en sikkerhed for, at samarbejdspartnerens økonomiske forpligtelse opfyldes op til et bestemt beløb. En garanti er et enkelt, praktisk og nyttigt redskab, der sikrer køber eller sælger mod ubehagelige overraskelser med hensyn til kvalitet, levering, betaling mv.

Ring mig op om garantier

For at kunne lave en bestilling skal du være erhvervskunde i Nordea

Du kan kontakte os på 70 33 44 44Åbner i nyt vindue.

Eller udfyld nedenstående formular, så ringer vi dig op hurtigst muligt og senest inden for 2 hverdage.

Eller udfyld nedenstående formular, så ringer vi dig op hurtigst muligt og senest inden for 2 hverdage.

Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Forskellige typer garantier

Læs om de forskellige typer af garantier her

AB-92

 • AB 92 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder) er et sæt standardbetingelser. AB 92 skal anvendes ved statsstøttede og statslige bygge- og anlægsarbejder.

 • Øvrige typer arbejder kan valgfrit henvise til AB 92. Ved totalentreprise bruges ABT 93 ”Almindelige betingelser for Totalentreprise”.

 • Anvendelse af AB 92 kan både aftales mellem bygherre og entreprenør og/­eller hovedentreprenør og underentreprenør. Regelsættet indeholder bestemmelser, som tilgodeser både bygherre og entreprenør.

 • Når AB 92 er vedtaget, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter aftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser over for bygherren. 8 dages-fristen regnes fra det tidspunkt, hvor entreprenøren har modtaget bygherrens accept af aftalen.

 • Bestemmelser om entreprenørens sikkerhedsstillelse findes i AB 92, § 6.

Arbejdsgaranti

 • Arbejdsgarantier kræves fx ved større arbejder/projekter, hvor bygherren vil sikre, at byggefirmaet udfører arbejdet korrekt. Garantisummen udgør normalt 10-15% af entreprisesummen.

 • Hvis den, der ud­fører projektet, ikke gennemfører arbejdet, får bygherren garantisummen udbetalt. Hermed kan bygherren betale et andet firma for færdiggørelsen.

Betalingsgaranti

 • En betalingsgaranti er sælgers sikkerhed for, at bygherre/køber opfylder sin betalingsforpligtelse. Betalingsgarantien stilles fx for hele kontraktbeløbet eller højeste udestående ved løbende samhandel.

 • Betalingsgarantien sikrer sælger, at løbende tilgodehavender betales, fx hvis køber ikke kan eller vil betale.

Leveringsgaranti

 • En leveringsgaranti er købers sikkerhed for levering af varen/arbejdet i henhold til kontrakt/aftale. Udgør normalt 10-15% af kontraktsummen.

 • Udebliver varen, kan garantisummen bruges til at dække meromkostninger ved at købe varen andetsteds

Tilbudsgaranti

 • Tilbudsgarantier benyttes ofte i licitationer, hvor et stillet tilbud skal ledsages af en bankgaranti på 5-10% af tilbudsbeløbet.

 • Skal sikre udbyder af ordren, at tilbudsgiver står ved sit tilbud og underskriver kontrakten.