Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Import garanti

En bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart. Garantier bruges normalt til at sikre opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser som fx tilbagebetaling af en forudbetaling, hvis varen endnu ikke er leveret eller som kompensation for manglende levering.

Om import garanti

  • Du undgår eller sikrer forudbetaling.
  • Du har mulighed for at opnå kredit.
  • Du sikrer, at du får kompensation for vigtige forpligtelser, der ikke opfyldes.

Fakta

Når du og sælger har aftalt kontraktens vilkår, skal I også blive enige om, hvilke vilkår der skal sikres af en garanti. Hvis nogle af dine forpligtelser skal sikres, skal du bede Nordea udstede en garanti i favør af sælger. Hvis der skal stilles sikkerhed for nogle af sælgers forpligtelser, beder sælger sin bank om at udstede en garanti i din favør.

Den udstedende bank garanterer ikke den fysiske opfyldelse af ordregivers forpligtelse, men kun at betale op til det beløb, som står i garantien.

For at få udstedt en garanti skal du udfylde en garantibegæring, som sendes til Nordea. Udstedelse betyder, at Nordea garanterer betaling til ordregiver, og derfor kræver udstedelsen en kreditbevilling fra Nordea.

Priser

Priser for import garanti - udstedelse af garantier
Garantiprovision2,0-4,0 % p.a. min. DKK 400,- pr. påbegyndt kvartal.
Udstedelses- og ændringsprovision (Standard)DKK 1.000,-
Udstedelses- og ændringsprovision (Kompliceret)
DKK 3.000,-
Provision for behandling af krav
DKK 1.000,-
Provision for ekstra behandlingstid inkl. juridisk supportDKK 1.000,- pr. time

Nordeas udlæg, f.eks. udenlandske bankomkostninger, tele- og forsendelsesomkostninger, beregnes ud over de anførte provisioner. Der beregnes ekstra for særbehandling.

Vi forbeholder os ret til at beregne ekstra for udarbejdelse af udkast til garantier, samt udarbejdelse af komplicerede garantier, samt udarbejdelse af tekster, hvor et grundlag i Word ikke foreligger.

 

Priser for import garanti - advisering af garantier
Adviserings- og ændringsprovision (Standard)DKK 1.000,-
Adviserings- og ændringsprovision (Kompliceret)
DKK 3.000,-
Provision for behandling af krav
DKK 1.000,-
Provision for ekstra behandlingstid inkl. juridisk supportDKK 1.000,- pr. time

Nordeas udlæg, f.eks. udenlandske bankomkostninger, tele- og forsendelsesomkostninger, beregnes ud over de anførte provisioner. Der beregnes ekstra for særbehandling.

Vi forbeholder os ret til at beregne ekstra for udarbejdelse af udkast til garantier, samt udarbejdelse af komplicerede garantier, samt udarbejdelse af tekster, hvor et grundlag i Word ikke foreligger.

Udfyld garantibegæring

Klik her Åbner i nyt vindue

Import inkasso

Udenlandsk inkasso er bankers behandling af dokumenter i overensstemmelse med modtagne instruktioner med henblik på at indhente betaling og/eller accept samt at udlevere dokumenter mod betaling.

Læs mere

Import remburs

Remburs er en international anerkendt betalingsmåde, hvor købers bank forpligter sig til at betale sælger, når rembursens betingelser er opfyldt.

Læs mere