Betalinger i kinesisk valuta

Den kinesiske valuta hedder officielt Yuan eller Renminbi. Den er delt i to markeder, som på sigt forventes at smelte sammen til et.På "onshore”-markedet benyttes ISO-koden CNY. På "offshore”-markedet benyttes ISO-koden CNH.

Om betalinger til Kina

Hvis din virksomhed har betalinger i Yuan, kan de bestilles i både i CNY og CNH.

Hvilken ISO-kode skal virksomheden vælge? 

 • CNH kan benyttes til alle betalingsformål.
 • CNY er fortsat meget reguleret og kan kun bruges til bestemte formål. For hvert formål fin-des der en formålskode. Modtageren skal være en virksomhed med en konto i CNY i Kina. 

Du kan finde hjælp til, hvilken af de to der er mest hensigtsmæssig for din virksomhed under faner-ne om Regler for CNH og CNY betalinger.

Disse regler gælder kun for danske virksomheder, der laver CNH/CNY betalinger fra konti i Nordea Danmark.

Fakta

Kina er i en udviklingsfase, hvor der gradvist bliver åbnet for både de finansielle markeder og valuta lokalt. Det såkaldte ”onshore”-marked, hvor valutakoden er CNY. Fx er tidligere restriktioner på Yuan ved at blive fjernet for at fremme brugen af valutaen i den globale handel. 

Der er dog også skabt et hybrid-marked til betalinger i Yuan. Det såkaldte ”offshore”-marked. ”Offshore fordi markedet befinder sig uden for Kina Her bruges valutakoden CNH. 

Der er ingen restriktioner på CNH – hverken på betalinger eller vekslinger. Al valuta i Yuan, der befinder sig på ”offshore”-markedet, kan altså frit handles og bruges til Yuan-betalinger til og fra virksomheder både inden for og uden for Kina.

Når din virksomhed bestiller en overførsel i CNH, veksler vi automatisk til den aktuelle kurs. Nor-dea sender betalingen via sin korrespondentbank i Hong Kong. Hvis overførslen skal til Kina om-dannes beløbet til CNY i forholdet 1:1, hvorefter beløbet i CNY sendes direkte videre til modtagers bank i Kina.

Kursen på CNH fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel på de internationale valutamarkeder, hvor-imod kursen på CNY hovedsageligt fastsættes af de kinesiske myndigheder.

Hvis din virksomhed skal overføre i CNY, skal du først kontakte din virksomheds kontaktperson i Nordea Markets for at få en kurs og en kursreference. Disses skal indtastes i Corporate Netbank ved bestillingen af overførslen for at vi kan gennemføre betalingen.  

Regler CNH

Regler for CNH-betalinger

 • Betaling kan ske til alle lande, inkl. Kina.
 • Betaling kan ske uanset formål.
 • For betalinger til Kina, gælder dog at:
 • Betalingsformålskode skal indsættes i første linje i ”Meddelelse til modtager” se under fanen ”Formålskoder”.
 • Må kun bruges til betalinger til virksomheder (Betaling til privatpersoner er ikke tilladt).
 • Hvis der er en CNAPS kode (12-cifret bankkode), skal den skrives i bankkodefeltet.
 • Kan overføres fra alle konti, uanset hvilken valuta kontoen føres i (kan dog ikke overføres fra CNY konti). Det er ikke nødvendigt, at kontakte Nordea Markets først.

CNH-konto

 • Oprettelse af en CNH-konto i Nordea Danmark kan ske ved at kontakte din daglige rådgiver i Nordea.
 • Vær opmærksom på følgende, idet kontoen har status af ”settlement account”:
 • Overtræk er ikke tilladt.
 • Vi anbefaler, at saldoen holdes tæt på 0.
 • Der kan ikke opnås indlånsrente på CNH-konti.
Regler CNY
Formålskoder

Formålskoder (pdf, 17KB) Åbner i nyt vindue

Her finder du formålskoderne for CNH og CNY på Engelsk

Læs mere Åbner i nyt vindue