Konti i Norden

For dig, der har behov for at sælge i Norden.

Kontoen indeholder fire basis services:

 • En indenlandsk transaktionskonto i hvert land
 • Hurtige og billige cross-border betalinger indenfor Nordea
 • Lokale betalingsinstruktioner
 • Balance- og transaktionsrapporter

Fordele med konti i Norden

Cross-Border Account giver følgende fordele:


 • Ens produkter i alle 4 lande
 • Intra-company betalinger uden rentetab
 • Ens prisstruktur ved overførsel mellem kontiene
 • Lavere priser, da vi er samme koncern
 • Kun én nordisk bank at forholde sig til
 • Personlig kontakt i hvert land

Kontoen dækker virksomhedens behov for

 • daglige transaktioner i den lokale valuta
 • opsamling af tilgodehavender i det pågældende land
 • afviklingskonto for alle øvrige forretninger i det pågældende land

Med en Cross-Border Account kan virksomheden

 • udføre sine nordiske bankforretninger, næsten som den håndterer indenlandske bankforretninger
 • foretage hurtige og billige cross-border betalinger inden for Nordea
 • afgive lokale betalingsinstruktioner ved anvendelse af Request for Transfer
 • få adgang til information om saldi og posteringer

Med en Cross-Border Account behøver virksomheden kun én nordisk bank, og vi knytter en kontaktperson til i hvert land.