Support på styresystemer

I takt med, at Microsoft ophører med at yde support på ældre Windows-styresystemer, stopper Unitel Hotline også sin service.

Tidspunkterne for stop af support er:
Operativsystem Microsoft stopper supportNordea stopper testNordea stopper support
XP SP308.04.201414.04.200908.04.2014
Windows Vista SP211.04.201713.04.201011.04.2017

Bankens ophør af support på et styresystem betyder:

  • at tests ophører i forhold til det pågældende styresystem
  • at vi ikke længere garanterer fuld funktionalitet i forhold til styresystemet.

Problemer, som efter supportophør opstår i et ældre styresystem, vil blive afvist i Unitel Hotline. Det anbefales derfor løbende at kontrollere de tekniske krav, fordi disse hele tiden ændres. Speciel opmærksomhed er nødvendig, når der sker ændringer i virksomhedens edb-systemer.