Unitel EDI

Unitel EDI er din virksomheds elektroniske adgang til fuldautomatisk udveksling af data med Nordea. Med Unitel EDI opnås større effektivitet i samspillet med banken.

Om Unitel EDI

Ved at bruge elektronisk kommunikation med banken kan du spare tid og penge. Arbejdsgange kan effektiviseres og automatiseres. Meget manuelt arbejde kan spares. Dermed kan medarbejdere frigøres til andre opgaver.

Virksomheden kan elektronisk komme i kontakt med Unitel EDI det meste af døgnet på alle bankdage.

  • Papirløs kommunikation sparer tid og penge.
  • Mere effektiv administration ved brug af automatisk afstemning af debitorbogholderi og finansafstemning.
  • Genbrug af data fjerner fejlkilder.

Priser

For tilslutning til EDI beregnes både et etablerings- og et abonnementsgebyr til Nordea. Eventuelle udgifter til anskaffelse af transmissionsudstyr, transmissionsafgifter samt udvikling og vedligeholdelse af egne applikationer afholdes af virksomheden selv.

Virksomhedens sædvanlige rådgiver i Nordea kan give flere information om priser.

Fakta

Med Unitel EDI kan du elektronisk aflevere betalingsinstruktioner om indenlandske og udenlandske overførsler.

Du kan også modtage betalingsdata (fra Unitel) med kvittering for modtagelse, advisering om evt. fejl i betalingsinstruktioner og afregninger for indenlandske og udenlandske overførsler.

Med Unitel EDI kan du modtage information om:

  • Indbetalinger foretaget med indbetalingskort.
  • Posteringer eller udtræk af posteringer bogført på virksomhedens konti.
  • Udtræk af depotbeholdninger.

Det betyder:

  • At du hurtigt får bekræftelse på virksomhedens betalinger.
  • At du kan bogføre betalinger foretaget via indbetalingskort i virksomhedens debitorregnskab, så snart Nordea har modtaget oplysningerne; dermed kan du hurtigere følge op på debitorer og evt. rykke for betaling.
  • At du kan hente alle bevægelser på virksomhedens konti umiddelbart efter bankens bogføring; dataene kan derefter bruges i virksomhedens administrative systemer.
  • At du dagligt kan følge værdien af virksomhedens danske og udenlandske aktier.

Virksomheden kan elektronisk komme i kontakt med Unitel EDI det meste af døgnet på alle bankdage.

Du kan finde mere information om Unitel EDI under fanebladet Vejledninger og formatbeskrivelser.

Nordea tilbyder også Corporate eGateway til dig, som har store datamængder og samtidig ønsker elektronisk forbindelse til Nordeas tjenester i alle lande.

Et alternativ til Unitel EDI er Corporate Netbank, som giver dig mulighed for at bruge Nordeas filtjenester og få mulighed for integration med de fleste økonomisystemer.

Yderligere information og vejledning

Support

Relaterede produkter

Corporate Netbank

Den giver dig et omfattende og ajourført overblik over dine samlede pengestrømme og likviditet. Tjenesten omfatter internationale samt nationale konti, betalinger, e-Markets og e-Custody m.m.

Læs mere

Vil du vide mere? Åbner i nyt vindue

Du kan læse mere om Corporate eGateway (kun på engelsk)

Læs mere Åbner i nyt vindue