Eksport garanti

En bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart. Garantier bruges normalt til at sikre opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser som fx betaling.

Om eksport garanti Fakta Priser Om eksport garanti

Dine fordele med eksport garanti

  • Du har sikkerhed for betaling
  • Du kan få forudbetaling
  • Du kan give kredit
  • Du sikrer, at du får kompensation for vigtige forpligtelser, der ikke opfyldes.
Fakta

Når du og køber har aftalt kontraktens vilkår, skal I også blive enige om hvilke vilkår der skal sikres af en garanti. Hvis nogle af dine forpligtelser skal sikres, skal du bede Nordea udstede en garanti i favør af køber. Hvis der skal stilles sikkerhed for nogle af købers forpligtelser, beder køber sin bank om at udstede en garanti i din favør.

Den udstedende bank garanterer ikke den fysiske opfyldelse af ordregivers forpligtelse, men kun at betale op til det beløb som står i garantien.

For at få udstedt en garanti skal du udfylde en garantibegæring, som sendes til Nordea. Udstedelsen betyder, at Nordea garanterer betaling til ordregiver, og derfor kræver udstedelsen en kreditbevilling af Nordea.

Priser
Priser for udenlandske garantier - udstedelse af garantier
Garantiprovision2,0-4,0 % p.a. min. DKK 400,- pr. påbegyndt kvartal.
UdstedelsesprovisionDKK 700,-
ÆndringsprovisionDKK 700,-
Provision for behandling af kravDKK 1.000,-

Nordeas udlæg, f.eks. udenlandske bankomkostninger, tele- og forsendelsesomkostninger, beregnes ud over de anførte provisioner. Der beregnes ekstra for særbehandling.

Vi forbeholder os ret til at beregne ekstra for udarbejdelse af udkast til garantier, samt udarbejdelse af komplicerede garantier, samt udarbejdelse af tekster, hvor et grundlag i Word ikke foreligger.

 

Priser for udenlandske garantier - advisering af garantier
AdviseringsprovisionDKK 700,-
ÆndringsprovisionDKK 700,-
Provision for behandling af kravDKK 1.000,-

Nordeas udlæg, f.eks. udenlandske bankomkostninger, tele- og forsendelsesomkostninger, beregnes ud over de anførte provisioner. Der beregnes ekstra for særbehandling.

Vi forbeholder os ret til at beregne ekstra for udarbejdelse af udkast til garantier, samt udarbejdelse af komplicerede garantier, samt udarbejdelse af tekster, hvor et grundlag i Word ikke foreligger.