Bull & Bear certifikater

Bull & Bear er et investeringsprodukt, der gør det muligt for dig at tilpasse dine investeringer til de forventninger, du har til markedet, og dermed kan du tjene penge på både stigende (Bull) og faldende (Bear) markeder.

Begreberne Bull & Bear anvendes i finansverdenen til at beskrive et marked, der enten er i positiv eller negativ udvikling. Forventer du at markedet stiger, kan du med fordel investere i et Bull-certifikat, der passivt følger udviklingen i et underliggende aktiv. Stiger det underliggende aktiv, stiger dit Bull-certifikat også. Forventer du derimod et fald, kan du investere i Bear-certifikater, der stiger i værdi, når det underliggende aktiv falder. På den måde kan du tjene penge i et både stigende og faldende marked.

Nordea tilbyder Bull & Bear-certifikater med 1, 2, 3 og 4 gange gearing. Det betyder at dit afkast kan blive 1, 2, 3 eller 4 gange så højt. Som noget nyt kan du også investere i Bull & Bear-certifikater med 5, 8, 10, 12 eller 15 gange gearing.

Du skal være opmærksom på, at en højere gearing også betyder højere risiko. Værdien af et Bull eller Bear-certifikat kan dog aldrig blive lavere end nul, hvormed du maksimalt kan miste det beløb, du har investeret i certifikatet. Læs mere om risiko i vores markedsføringsmateriale.  (pdf, 338 KB)Åbner i nyt vindue

Produktoversigt Sådan handler du Risikomærkning Kurtage & depot Produktoversigt
Sådan handler du

Kunde i Nordea

Som kunde i Nordea, kan du handle Bull & Bear certifikater på Nordea Investor, som er Nordeas online handelsplatform.

På Nordea Investor er Bull & Bear certifikaterne inddelt på kurslister, der følger det underliggende aktiv. Når du er logget ind på Nordea Investor, skal du vælge den ønskede kursliste, og derefter trykke på den orange Køb-knap. Du finder knappen til venstre fra det pågældende certifikat. Klik her for at komme til Nordea Investor.

Hvis det er første gang eller lang tid siden du har handlet, skal du bestå en test, der viser dit kendskab til og forståelse for investeringsproduktet Bull & Bear.

Hvis du ikke har Nordea Investor, kan du få det her.

Ikke kunde i Nordea

Det tager kun 12 min. at blive kunde i Nordea. Alt du skal gøre er at klikke her og følge instruktionerne. Når du er blevet kunde, skal du bestille Nordea Investor. Det gør du herÅbner i nyt vindue.  

Andre udbydere

Selvom du ikke er kunde i Nordea, kan du godt handle Nordea Bull & Bear certifikater. Det gør du ved at benytte en anden udbyder. 

Ønsker du at handle vores produkter gennem en anden udbyder, anbefaler vi, at du søger efter det pågældende certifikats ISIN-kode - også kaldet en fondskode. Du finder ISIN-koden ved at gå til produktoversigten på denne side. Herefter klikker du på det certifikat, du gerne vil købe. Du finder ISIN-koden i højre side af skærmen under ’produktinformation’.

Bull & Bear certifikater er børsnoterede værdipapirer, der passivt følger udviklingen i et underliggende aktiv – eksempelvis en aktie, et aktieindeks, en specifik sektor eller en råvare.

Overordnet findes der to typer certifikater – Bull og Bear. Et Bull certifikat stiger i værdi, når værdien af det underliggende aktiv stiger. Et Bear-certifikat stiger i værdi, når værdien af det underliggende aktiv falder. Værdien af et certifikat kan aldrig blive lavere end nul. Du kan således maksimalt tabe det beløb, som du investerer i certifikatet.

Certifikater handles på samme måde som aktier i vores handelsplatform Nordea Investor. Det vil sige, at det er nemt at købe og sælge certifikaterne. Du kan både handle for frie midler samt pensionsmidler.

Inden du handler med certifikater, bør du overveje følgende trin:

  1. Find ud af hvilke aktiver, du forventer, vil stige eller falde i værdi, og hvorfor du ønsker at investere i dette aktiv .
  2. Find ud af hvilke muligheder du har for at investere i dette aktiv. Tjek certifikatudbuddet og kig i Nordea Investor.
  3. Hvilke certifikater indeholder de egenskaber, du fandt frem til under trin 1? Foretag en vurdering eller sammenligning af dine valgmuligheder. Fx hvad er risikoen for, at udstederen går konkurs eller hvor høje er omkostningerne?
  4. Vælg certifikat med eller uden gearing i forhold til hvor stor en risiko du kan tåle at løbe. Certifikater med gearing har større gevinstpotentiale men også større risiko for tab.

Efter bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter er certifikater mærket røde. Læs mere på Nordea.dk/risikomærkning

Risikomærkning

Efter bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter er certifikater mærket rød. 

Du kan læse mere om risikomærkning på nordea.dk/risikomærkning

Kurtage & depot

Priser for handel via Nordeas handelssystem:

Danske værdipapirerKurtageMin. kurtage
Aktier0,10%DKK 29,00*
Obligationer0,10%DKK 29,00
Certifikater0,10%DKK 29,00
Investeringsandele0,10%DKK 29,00*

 * Når du køber aktier i Nordea og andele i investeringsforeningen Nordea Invest, opkræver vi ikke minimumskurtage. Hvis du udfører gennemsnitshandel af aktier, obligationer og investeringsforeninger, vil der være et kurstillæg ved køb og et kursfradrag ved salg. 

Se liste over Nordeas standardmarginaler på udvalgte noterede valutaer. 

Depotmeddelelser til depotejer omInternet
Udtrækning10,00 kr. + moms
Faste lån12,50 kr. + moms
Udtrækning10,00 kr. + moms
Renter10,00 kr. + moms
Konvertible obligationer10,00 kr. + moms
Kontooplysninger10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (handler) *)10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (overførsler)12,50 kr. + moms
Rettighedsregistreringer12,00 kr. + moms
Udbytte*)10,00 kr. + moms
Tildelte retter*)**)12,50 kr. + moms
Fondskodeskrift*)**)10,00 kr. + moms
Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.)**)12,50 kr. + moms

*) Meddelelser, du ikke modtager, hvis du følger Nordeas standard for meddelelser vedrørende ændringer i depoter.

**) Meddelelsen koster ikke noget for depotejer, da aktieselskabet betaler dette.

*) Disse meddelelser modtager du ikke, medmindre du tilvælger dem

Alle meddelelser, der er tilmeldt af rettighedshaver, betales af dig som depotejer

Depot - danske aktierPris
OprettelseDKK 0,00
Meddelelser sendt til din NetbankDDK 0,00*
Meddelelser sendt med postenSe oversigt

* Du skal selv vælge at modtage depotmeddelelser i Netbank - ellers får du dem med posten. 

Depot - udenlandske aktierPris
OprettelseDKK 0,00
Årligt gebyr*0,16% af gennemsnit kursværdi + moms

 * Hvis dit depot er tomt i opgørelsesperioden, er der intet gebyr.

The body text of the Article