Eksempel - Bear 2ND med gearing

Tror du, at det danske aktiemarked (OMXC20-indekset) vil falde, kan du købe et BEAR OMXC20 2ND med gearing, som dagligt giver 2 gange det modsatte afkast af OMXC20-indekset.

Hvis OMXC20 falder med 2% en dag, vil et BEAR OMXC20 2ND altså stige med 4% samme dag. Hvis indekset derimod stiger med 3%, vil BEAR OMXC20 2ND falde med 6%.

I nedenstående tabel ses et eksempel på en udvikling over 7 handelsdage i OMXC20-indekset og det tilhørende BEAR OMXC20 2ND.
eksempel - bear 2 nd (1)
eksempel - bear 2 nd (2)

På 7 handelsdage er OMXC20-indekset faldet med 4%. BEAR OMXC20 2ND er i samme periode steget med 8,04 %, hvilket er lidt mere end 2 gange stigningen af OMXC20-indekset. Sammenlignet med de andre eksempler har udviklingen været mere stabil, og derfor passer afkastet godt med den daglige gearingsfaktor.

Omkostninger i eksemplet eksklusiv kurtage
Ved en investering på eksempelvis DKK 10.000 i BEAR OMXC20 2ND over 7 handelsdage vil omkostningerne i form af administrationsgebyr og rentemarginal være ca.:

DKK 10.000  * 7/365  *  0,8%  =  DKK 1,53 eller 0,0153%
Eksempel - Bull ND (3)