Eksempel - Bear ND

Tror du, at det danske aktiemarked (OMXC20-indekset) vil falde, kan du købe et BEAR OMXC20 ND, som dagligt giver det modsatte afkast af OMXC20-indekset.

Hvis OMXC20 falder med 2% en dag, vil et BEAR OMXC20 ND altså stige med 2% samme dag. Hvis indekset derimod stiger med 3%, vil BEAR OMXC20 ND falde med 3%.

I nedenstående tabel ses et eksempel på en udvikling over 7 handelsdage i OMXC20-indekset, og grafen viser tilhørende BEAR OMXC20 ND. eksempel - bear ND (1)
eksempel - bear nd (2)

På 7 handelsdage er OMXC20-indekset steget med 2%. BEAR OMXC20 ND er i samme periode faldet med 2,20 %, hvilket er lidt større end det stigningen af OMXC20-indekset. Da BEAR OMXC20 ND giver det modsatte afkast dagligt, vil en 3% stigning den ene dag efterfulgt af et 2% fald dagen efter betyde, at afkastet ikke vil være præcist modsat: 100 x 0,97 x 1,02 -100 = -1,06 i forhold til 100 x 1,03 x 0,98-100= 0,94.

Omkostninger i eksemplet eksklusiv kurtage
Ved en investering på eksempelvis DKK 10.000 i BEAR OMXC20 ND uden gearing over 7 handelsdage vil omkostningerne i form af administrationsgebyr og rentemarginal være ca.:

DKK 10.000  * 7/365  *  0,6%  =  DKK 1,15  eller  0,0115%
Eksempel - Bull ND (3)