Eksempel - Bull 2ND med gearing

Tror du, at det danske aktiemarked (OMXC20-indekset) vil stige, kan du købe et BULL OMXC20 2ND med gearing, som dagligt giver det dobbelte afkast som OMXC20-indekset.

Hvis OMXC20 stiger med 2% en dag, vil BULL OMXC20 2ND altså stige med 4%. Hvis indekset derimod falder med 3%, vil BULL OMXC20 2ND falde med 6%.

I nedenstående tabel ses et eksempel på en udvikling over 7 handelsdage i OMXC20-indekset og grafen viser tilhørende BULL OMXC20 2ND.

eksempel - Bull 2 ND (1) 
eksempel - Bull 2 ND (2) 

På 7 handelsdage er OMXC20-indekset steget med 4%. BULL OMXC20 2ND er i samme periode kun steget med 7.8%, hvilket er lidt mindre end det dobbelte af OMXC20-indekset. Dette skyldes rentes rente effekten: en 2% stigning den ene dag efterfulgt af et 2% fald dagen efter betyder ikke, at man er tilbage i udgangspunktet. Dette faktum og det daglige gearingselementet gør, at man på længere sigt må forvente, at afkastet afviger fra den daglige gearingsfaktor.

Omkostninger i eksemplet eksklusiv kurtage: 
Ved en investering på eksempelvis DKK 10.000 i BULL OMXC20 2ND over 7 handelsdage vil omkostningerne i form af administrationsgebyr og rentemarginal være ca.: 

DKK 10.000 * 7/365 * 0,8% = DKK 1,53 eller 0,0153%