Nedenstående tabeller giver et indblik i anvendelsen af Bull & Bear certifikater ved forskellige typer af investorer. Opdelingen er blot en skildring, der forsøger at fremhæve forskelle og inspirere potentielle certifikat investorer. Dvs. de forskelle og risici, der skal vurderes, inden man handler. Tabellerne skal ikke betragtes som investeringsrådgivning.

Passiv investorBull/Bear
 • Tror på langsigtet trend
 • Ønsker samme afkast som markedet
 • Moderat risikovillighed
 • Følger markedet men handler med lav frekvens
 • Handler typisk Bull uden gearing
 • Handler Bull på hele aktieindeks eller sektorindeks
 • Køb og behold tilgang til investeringsportefølje
 • Kan kortsigtet bruge Bear uden gearing for at afdække risiko for prisfald
Aktiv investorBull/Bear
 • Leder efter merafkast
 • Forsøger at slå markedet
 • Høj risikovillighed
 • Følger markedet dagligt og handler ofte
 • Handler typisk Bull og Bear med gearing
 • Handler enkeltaktier og råvarer
 • Handler dagligt eller ugentligt da værdiændringerne er større.
 • Laver handelsstrategier der spiller to aktiver ud mod hinanden. Fx. Bull i et sektorindeks og Bear i et andet.