Aberdeen Ejendomsfond

NBF Aberdeen 2022 (DK0030019971)

Kuponbetaling på Aberdeen Ejendomsfond (august 2017)

Aberdeen Ejendomsfond-obligationen udbetaler igen kupon, som ved denne betaling udgør 4 pct. af den nominelle værdi. Kuponen udbetales 18. august 2017.

Betalingen sker på baggrund af kundens beholdning 17. august 2017.

Skattemæssig håndtering

Afdraget udbetales til kurs 100. Kursgevinsten er skattepligtig og medregnes som en gevinst på en finansiel kontrakt i indkomståret 2016. Gevinsten modsvares af det tilsvarende kurstab, der opstår på den resterende nominelle obligationsbeholdning som følge af afdraget.

Den skattepligtige kursgevinst på afdraget udgør forskellen mellem ultimokursen 2016 og indfrielseskursen på EUR 100. Er obligationen købt i løbet af 2017, skal kursgevinsten beregnes som forskellen mellem købskursen og indfrielseskursen (100).

Kuponudbetalingen beskattes som kursgevinst på en finansiel kontrakt i år 2017.

Afkastrapport (oktober 2017)

Obligationen handles i dag som bekendt til en markant rabat i forhold til den teoretiske værdi. Den seneste teoretiske værdi er 44,46 (baseret på NAV i Aberdeen-fonden). Dette giver en årlig effektiv rente (IRR) på -0,59 pct. siden lanceringen i 2006, og dermed et afkast på niveau med udviklingen på sammenlignelige investeringer i europæiske ejendomme.

Samlet set er der løbende blevet udbetalt 73,39 pct. af det investerede beløb, i kupon og afdrag fra obligationen siden lanceringen. Det samlet beløb udbetalt er beregnet efter den seneste udlodning 18. august

Du kan finde den seneste afkastrapport (Q2 2017) på Aberdeen Ejendomsfond her (pdf, 195 KB)Åbner i nyt vindue.

Du kan finde brochuren herÅbner i nyt vindue

Du kan finde prospektet herÅbner i nyt vindue.