Spred risikoen i din portefølje ved at købe Nordeas beviser. Når du køber beviser, investerer du ofte i et indeks, der indeholder en bred eksponering over for det pågældende marked eksempelvis et aktieindeks eller kreditindeks.

Om beviser Priser & vilkår I tegning Om beviser

Beviser giver dig mulighed for at investere i blandt andet aktier og virksomhedsobligationer. Beviser kan konstrueres, så de afspejler en bestemt forventning til markedet med en afstemt risiko.

Afkastet på et bevis afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver. Hvis det underliggende aktiv udvikler sig som forventet, vil afkastet på beviset være positivt. Hvis aktivet udvikler sig modsat, kan du miste en del eller i værste fald hele det investerede beløb.

Der er ofte lavere risiko ved køb af et bevis end ved en direkte investering i det underliggende aktiv. Det skyldes, at der ofte er indbygget et skræddersyet forsikringselement i produktet, hvor du eksempelvis kan være beskyttet mod et moderat fald i det underliggende aktiv.

Du kan maksimalt tabe hele det investerede beløb ved køb af et bevis. Risikoen afhænger af udviklingen i det underliggende aktiv. I brochuren for de enkelte beviser findes en beskrivelse af produktets konstruktion, afkastmuligheder og risiko. Det er derfor vigtigt, at du læser brochuren for det pågældende bevis inden køb.

Beviser er hensigtsmæssig for dig, som:

  • er en aktiv og erfaren investor
  • ønsker høje afkastmuligheder med tilsvarende højere risiko
  • ønsker et alternativ til direkte investering i det underliggende aktiv eksempelvis aktier eller virksomhedsobligationer


Risikomærkning
Efter bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter er beviser kategoriseret som et rødt investeringsprodukt. Læs mere på Nordea.dk/risikomærkning

Materiale
Nordea Bank AB (publ)s basisprospekter nordea.com - Nordea Bank AB (publ)s basisprospekterÅbner i nyt vindue

Læs mere om beviser i Nordeas Sorte bog – om at investereÅbner i nyt vindue.

Priser & vilkår

Når du handler værdipapirer i Nordea, hvad enten det er via Nordea Investor eller via en filial, betaler du kurtage (handelsomkostninger). Du finder kurtagesatser for handel via din filial i "Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder" (pdf, 138 KB)Åbner i nyt vindue.

Priser for handel via Nordea Investor: 

Danske værdipapirerKurtageMin. kurtage
Strukturerede obligationer0,10 %DKK 29,00
Beviser0,10 %DKK 29,00
Valutaobligationer0,10 %DKK 29,00
Herudover kan der være yderligere omkostninger tilknyttet det enkelte produkt. Du finder alle oplysninger om omkostninger i brochuren til det enkelte produkt.
I tegning

Der er i øjeblikket ingen strukturerede obligationer i tegning.

For den fulde beskrivelse af produktets konstruktion, afkastmuligheder og risiko henvises til henholdsvis brochure og prospekt.