Kunderådgivere

I en stadig mere kompleks verden med øget global handel, krav om højere afkast og god likviditet samt stærkere fokus på gældsstyring kan behovet for rådgivning om virksomhedens risici og muligheder hurtigt opstå. Som erhvervskunde i Nordea har du altid adgang til bankens ekspertise inden for disse områder.

Om vores kunderådgivere Om vores kunderådgivere

Nordea Markets’ kunderådgivere står til rådighed for Nordeas kunder i hele Danmark, men er fysisk placeret i København og Århus. Afhængigt af dit og din virksomheds behov har du mulighed for at have alt fra daglig til årlig kontakt med en rådgiver, der har kendskab til netop din virksomhed. En kunderådgiver i Nordea rådgiver kunderne og hjælper med udførelsen af handler i finansielle instrumenter.

Fordele ved at have en rådgiver i Nordea:

  • Din kunderådgiver i Nordea hjælper med at udføre dine handler på de finansielle markeder.
  • Din kunderådgiver i Nordea hjælper dig med at finde afdækningsprodukter, som er tilpasset dit og din virksomheds behov. Eksempelvis kan du via din kunderådgiver i Nordea veksle valuta til spotkurs eller indgå valutaswaps, terminskontrakter, almindelige optioner, barriereoptioner eller en kombination af disse. Alt sammen tilpasset din virksomheds behov og din erfaring med disse produkter.
  • For virksomheder, som ikke har egne eksperter på området, kan Nordeas kunderådgiver fungere som sparringspartner i forbindelse med både simple beslutninger i den daglige drift og mere komplekse investeringsbeslutninger.
  • Nordeas kunderådgivere har et godt kendskab til markedet og svarer gerne på spørgsmål om de finansielle markeder. De fortæller også gerne om Nordeas forventninger til udviklingen i finansielle instrumenter, herunder valutakurser og renter.
  • Inden interne og eksterne møder kan Nordeas kunderådgivere efter behov hjælpe dig med at indsamle materiale om finansielle produkter, som du kan bruge for eksempel som præsentationsmateriale.

Tjenesten er gratis for Nordeas erhvervskunder.