Erhvervsprodukter

 

Vi er Nordens førende aktør

indenfor valutahandel

Mere om vores valutaprodukter ›
Produktområder Produktområder

Obligationer og certifikater

Tryg og sikker placering

Obligationer og certifikater er rentebærende, løbende skyldnerbreve, hvor du som investor låner penge ud til låntager.

Styring af renterisiko

Udsving på rentemarkedet påvirker virksomheder med store låneposter

Renterisikohåndtering hos Nordea betyder, at du får en skræddersyet løsning med udgangspunkt i dine behov og markedssituationen.

Valutaprodukter

Udsving i valutakurser er en risiko for alle virksomheder, der handler med udlandet

Få en skræddersyet strategi for valutarisikohåndtering.